BREEAM

BREEAM is wereldwijd de meest gebruikte methode om de duurzaamheidsprestatie van gebouwen te bepalen. Overweeg je een BREEAM-certificering? Dan kunnen wij voor de certificering van zowel BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie als BREEAM-NL In-Use de benodigde natuurrapportage opstellen. Wij hebben ruime ervaring met de onderdelen Landschap en Ecologie (LE) en WAT6.

BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie

Voor de BREEAM-certificering van een nieuw pand hebben wij ruime ervaring met de credits LE1, LE2, LE3, LE4 en LE6. Ook credit WAT6 voeren wij vaak uit.

Voor de BREEAM-certificering van een nieuw of grondig te renoveren pand stellen we allereerst een natuurrapportage op. Middels bureauonderzoek en een veldbezoek brengen wij de (potentieel) aanwezige flora en fauna in en rondom het plangebied in kaart. Ook bekijken wij in hoeverre je project kan bijdragen aan het behouden en versterken van de lokale (en regionale) biodiversiteit. Hiervoor maken we voorstellen voor (terrein)inrichting, waarbij we zoveel mogelijk aansluiten op lokaal en provinciaal beleid en biodiversiteitsinitiatieven.

Voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden stellen wij een ecologisch werkprotocol op met mitigerende maatregelen om de aanwezigheid van beschermde dieren tijdens de bouw te voorkomen. Ook monitoren wij de effecten van de genomen maatregelen en geven wij advies over eventuele bijsturing.

BREEAM-NL In-Use

Ook bestaande gebouwen komen in aanmerkingen voor een BREEAM-certificering: BREEAM-NL In-Use. Wij hebben ruime ervaring met de credits Landschap en Ecologie LE01, LE02,  LE03, LE04 en LE06.

Voor de certificering voeren we ecologisch onderzoek uit. We bepalen hiermee welke voorzieningen voor planten en dieren en welke ecologische waarden al aanwezig zijn in het plangebied en het gebouw. Ook bekijken we welke potentiële ecologische waarden hier kunnen worden ontwikkeld. Op basis hiervan stellen we maatregelen voor om de ecologische waarde van het plangebied te verhogen. Deze sluiten aan op de eventueel aanwezige groenbeheerplannen van de gemeente.

Ook na de BREEAM In-Use-certificering zijn we je van dienst. We helpen je graag met het opstellen van een ecologisch beheerplan en beleidsplan, waarmee de ecologie van het plangebied wordt gewaarborgd en wordt vastgelegd hoe de ecologische waarden worden beheerd.

Wil je meer informatie over BREEAM Landgebruik & Ecologie? Lees dan onze factsheet BREEAM Landgebruik & Ecologie. 

Landelijk
Algemene contactgegevens
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Arthur Hoffmann
Arthur Hoffmann
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Vincent Elders
Vincent Elders
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Karin van Steenwijk-Bolle
Karin van Steenwijk-Bolle
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Manon Mulder
Manon Mulder
Vestiging: Drenthe Mail mij Bel mij
Rens Hensgens
Rens Hensgens
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Anna Luijten
Anna Luijten
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij