Voortoets en passende beoordeling Natura 2000

4 maart 2019

Wilt u een ruimtelijke ingreep uitvoeren in of nabij een Natura 2000-gebied, dan dient u een voortoets uit te laten voeren. Hiermee wordt beoordeeld of uw ingreep verstorende of verslechterende effecten heeft op het gebied. Voor het uitvoeren van een voortoets bent u bij ons aan het juiste adres!

Voortoets

Met de voortoets bepalen wij of uw plannen mogelijk negatieve effecten hebben op de doestellingen van Natura 2000-gebieden. Dit kunnen zowel directe effecten zijn van bijvoorbeeld licht en geluid, als indirecte effecten zoals een verhoogde stikstofdepositie. Als uit de voortoets blijkt dat er zeker geen negatieve effecten worden verwacht, heeft u geen vergunning nodig. Is er echter sprake van een mogelijk (significant) negatief effect, dan dient u voor de ingreep een vergunning bij de provincie aan te vragen. Bij de vergunningsaanvraag  levert u een rapportage aan die de effecten van uw ingreep onderbouwt: een verslechteringstoets of passende beoordeling.

Verslechteringstoets of passende beoordeling

In deze rapportages onderzoeken wij wat de effecten van de ingreep zijn op de instandhoudingsdoelstellingen van de betrokken Natura 2000-gebieden. Als er sprake is van negatieve effecten, dan kunt u volstaan met een verslechteringstoets. Is er echter sprake van mogelijk significant negatieve effecten, dan moet u een passende beoordeling laten opstellen. Naast de effectanalyse is ook een ADC-toets onderdeel van een passende beoordeling. Hierin worden de alternatieven afgewogen en het wettelijk belang van de ingreep onderbouwd. Daarnaast stellen we ook maatregelen op die de negatieve effecten compenseren.

Landelijk
Een van onze regionale adviseurs
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Peter Twisk
Peter Twisk
Vestiging: Oost-Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Molenaar
Thijs Molenaar
Vestiging: Achterhoek - Twente Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland - Overijssel Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Noord-Holland - Utrecht Mail mij Bel mij
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Fryslân - Groningen Mail mij Bel mij
Mirthe Wiltink
Mirthe Wiltink
Vestiging: West-Nederland Mail mij Bel mij
Arthur Hoffmann
Arthur Hoffmann
Vestiging: Noord-Holland - Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: West-Brabant - Zeeland Mail mij Bel mij
Miranda Berghuis
Miranda Berghuis
Vestiging: Fryslân - Groningen Mail mij Bel mij
Femke Pakbier
Femke Pakbier
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij