Voortoets en passende beoordeling Natura 2000

Wil je een ruimtelijke ingreep uitvoeren in of nabij een Natura 2000-gebied, dan dien je een voortoets uit te laten voeren. Hiermee wordt beoordeeld of de ingreep verstorende of verslechterende effecten heeft op het gebied. Voor het uitvoeren van een voortoets ben je bij ons aan het juiste adres!

Voortoets

Met de voortoets bepalen wij of de plannen mogelijk negatieve effecten hebben op de doelstellingen van Natura 2000-gebieden. Dit kunnen zowel directe effecten zijn van bijvoorbeeld licht en geluid, als indirecte effecten zoals een verhoogde stikstofdepositie. Als uit de voortoets blijkt dat er zeker geen negatieve effecten worden verwacht, heb je geen vergunning nodig. Is er echter sprake van een mogelijk (significant) negatief effect, dan dien je voor de ingreep een vergunning bij de provincie aan te vragen. Bij de vergunningsaanvraag  lever je een rapportage aan die de effecten van je ingreep onderbouwt: een verslechteringstoets of passende beoordeling.

Verslechteringstoets of passende beoordeling

In deze rapportages onderzoeken wij wat de effecten van de ingreep zijn op de instandhoudingsdoelstellingen van de betrokken Natura 2000-gebieden. Als er sprake is van negatieve effecten, dan kun je volstaan met een verslechteringstoets. Is er echter sprake van mogelijk significant negatieve effecten, dan moet je een passende beoordeling laten opstellen. Naast de effectanalyse is ook een ADC-toets onderdeel van een passende beoordeling. Hierin worden de alternatieven afgewogen en het wettelijk belang van de ingreep onderbouwd. Daarnaast stellen we ook maatregelen op die de negatieve effecten compenseren.

Landelijk
Algemene contactgegevens
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Arthur Hoffmann
Arthur Hoffmann
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Vincent Elders
Vincent Elders
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Karin van Steenwijk-Bolle
Karin van Steenwijk-Bolle
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Manon Mulder
Manon Mulder
Vestiging: Drenthe Mail mij Bel mij
Rens Hensgens
Rens Hensgens
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Anna Luijten
Anna Luijten
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij