Samenwerkingen

We initiëren en participeren in diverse samenwerkingen, soms op projectniveau, soms meer structureel. Op dit moment participeren we onder andere in de volgende samenwerkingsverbanden:

 • Drones voor de natuur
  Doel is dat in 2021 drones op een doelmatig, professioneel en verantwoorde manier gebruikt worden voor het verbeteren van bos- en natuurbeheer en natuurontwikkeling.
 • Green Deal 1.000 ha nieuwe stedelijke natuur
  Doel is om in enkele jaren minimaal 1.000 hectare natuurlijk beheerd groen in of aan de rand van bebouwd gebied te realiseren.
 • RANOX natuuraannnemer
  RANOX natuuraannemer draagt zorg voor de uitvoering van uw natuurproject. De projectleiding is altijd in handen van een ecoloog en de uitvoering onder leiding van een natuurbeheerder met ecologische kennis. Een aantal van onze teamleden verzorgen de ecologische projectleiding voor projecten van RANOX.
 • Heem
  Doel van dit samenwerkingsverband van hoveniers, adviesbureaus en soortenorganisaties is het adviseren, realiseren en beheren van natuurprojecten in geheel Nederland.
 • Natuurpro
  Natuurpro wil bijdragen aan een natuurlijke leefomgeving, zowel in het stedelijke als landelijke gebied. De kern van Natuurpro is samenwerken en kennisdeling. Natuurpro streeft naar een groen Nederland waarin de natuur optimaal wordt benut.
 • Netwerk Groene Bureaus
  Dit netwerk heeft als doel kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging van ecologische adviesbureaus. Wij participeren in diverse werkgroepen en Johannes Regelink is bestuurslid.
 • Quickscanhulp.nl
  In samenwerking met Bij12 en het Natuurloket hebben we een online applicatie gemaakt die live data uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) haalt. Deze applicatie is voor iedereen te gebruiken.

Ook werken we samen met de volgende organisaties:

Landelijk
Een van onze regionale adviseurs
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Peter Twisk
Peter Twisk
Vestiging: Oost-Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Molenaar
Thijs Molenaar
Vestiging: Achterhoek - Twente Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland - Overijssel Mail mij Bel mij
Bart Smeets
Bart Smeets
Vestiging: West-Nederland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Noord-Holland - Utrecht Mail mij Bel mij
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Fryslân - Groningen Mail mij Bel mij
Mirthe Wiltink
Mirthe Wiltink
Vestiging: West-Nederland Mail mij Bel mij
Arthur Hoffmann
Arthur Hoffmann
Vestiging: Noord-Holland - Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: West-Brabant - Zeeland Mail mij Bel mij
Miranda Berghuis
Miranda Berghuis
Vestiging: Fryslân - Groningen Mail mij Bel mij
Femke Pakbier
Femke Pakbier
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij