22 januari 2015

Aan de slag met Tijdelijke Natuur!

Regelink Ecologie & Landschap nodigt gemeenten uit om samen aan de slag te gaan met tijdelijke natuur. Braakliggende terreinen die nu afbreuk doen aan de kwaliteit van de leefomgeving kunnen door het realiseren van tijdelijke natuur namelijk juist een impuls geven aan het verbeteren hiervan. Dit doet zij samen met Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) en Zuid-Hollands Landschap.

Een braakliggend terrein dat niet ontwikkeld is als tijdelijke natuur.

Een braakliggend terrein dat niet ontwikkeld is als tijdelijke natuur.


Zowel inwoners als natuur hebben hier baat bij. De drie organisaties wil daarom graag met gemeenten en bewoners aan de slag om tijdelijke natuur te realiseren.
Tijdelijke natuur is natuur die ontstaat op bijvoorbeeld braakliggende landbouwgebieden, opgespoten haven- en industrieterreinen en woningbouwgebieden voordat de eindbestemming is gerealiseerd. Bij tijdelijke natuur heeft de terreineigenaar vooraf toestemming gekregen om in het kader van de Flora- en Faunawet beschermde soorten te verwijderen op het moment dat het gebied zijn uiteindelijke bestemming krijgt. Tijdelijke natuur op braakliggende woningbouwlocaties en bedrijventerreinen heeft voordelen voor de bewoners, de natuur, maar ook voor de terreineigenaar.
Het braakliggende terrein heeft zich kunnen ontwikkelen als tijdelijke natuur: een pioniersvegetatie is aanwezig.

Het braakliggende terrein heeft zich kunnen ontwikkelen als tijdelijke natuur: een pioniersvegetatie is aanwezig.


De terreinen die geschikt zijn voor tijdelijke natuur liggen vaak dicht bij woonwijken. Tijdelijke natuur is een verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving. De omwonenden en recreanten kunnen genieten van nieuwe natuur bij hen om de hoek en meehelpen bij de inrichting, het beheer of de monitoring van de tijdelijke natuur. Reeds gerealiseerde tijdelijke natuur laat ook zien dat de natuur profiteert: pioniervegetatie, rugstreeppadden, kneutjes en oeverzwaluwen weten hun weg naar de gebieden inmiddels te vinden. Verrassend is ook dat weidevogels als gele kwikstaart, watersnip en tureluur en ruigtevogels als blauwborst, sprinkhaanzanger en bosrietzanger profiteren van de tijdelijke natuur.
Een detail waarbij een verder gevormd successie stadium zichtbaar is.

Een detail waarbij een verder gevormd successie stadium zichtbaar is.


Regelink Ecologie & Landschap helpt gemeenten graag om, samen met inwoners, tijdelijke natuur te realiseren. Wij doen dit samen met onze partners Natuur- en milieufederatie Zuid-Holland en Zuid-Hollands Landschap. Meer informatie over tijdelijke natuur en wat wij hierin kunnen betekenen is te vinden op onze webpagina over tijdelijk natuur en in onze brochure.

Landelijk
Algemene contactgegevens
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Rens Hensgens
Rens Hensgens
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Anna Luijten
Anna Luijten
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Eva Henrard
Eva Henrard
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Bosch
Thijs Bosch
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij