Samenwerkingen

We initiëren en participeren in diverse samenwerkingen, soms op projectniveau, soms meer structureel. Op dit moment participeren we onder andere in de volgende samenwerkingsverbanden:

 • Green Deal 1.000 ha nieuwe stedelijke natuur
  Doel is om in enkele jaren minimaal 1.000 hectare natuurlijk beheerd groen in of aan de rand van bebouwd gebied te realiseren.
 • RANOX natuuraannnemer
  RANOX natuuraannemer draagt zorg voor de uitvoering van uw natuurproject. De projectleiding is altijd in handen van een ecoloog en de uitvoering onder leiding van een natuurbeheerder met ecologische kennis. Een aantal van onze teamleden verzorgen de ecologische projectleiding voor projecten van RANOX.
 • Heem
  Doel van dit samenwerkingsverband van hoveniers, adviesbureaus en soortenorganisaties is het adviseren, realiseren en beheren van natuurprojecten in geheel Nederland.
 • Natuurpro
  Natuurpro wil bijdragen aan een natuurlijke leefomgeving, zowel in het stedelijke als landelijke gebied. De kern van Natuurpro is samenwerken en kennisdeling. Natuurpro streeft naar een groen Nederland waarin de natuur optimaal wordt benut.
 • Netwerk Groene Bureaus
  Dit netwerk heeft als doel kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging van ecologische adviesbureaus. Wij participeren in diverse werkgroepen, Mieuw van Diedenhoven vertegenwoordigt ons bij het NGB.
 • Quickscanhulp.nl
  In samenwerking met BIJ12 en het Natuurloket hebben we een online applicatie gemaakt die live data uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) haalt. Deze applicatie is voor iedereen te gebruiken.
 • Drones voor de natuur
  Doel is dat in 2021 drones op een doelmatig, professioneel en verantwoorde manier gebruikt worden voor het verbeteren van bos- en natuurbeheer en natuurontwikkeling.

Ook werken we samen met de volgende organisaties:

Landelijk
Algemene contactgegevens
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Rens Hensgens
Rens Hensgens
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Anna Luijten
Anna Luijten
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Eva Henrard
Eva Henrard
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Bosch
Thijs Bosch
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij