Diensten

Regelink Ecologie & Landschap doet onderzoek, geeft advies en begeleidt bij de uitvoering van projecten voor een ecologisch waardevollere leefomgeving.

Van gebiedsbrede inventarisaties en soortmanagementplannen, tot toegepast ecologisch onderzoek en veld- en soortenonderzoek: we helpen je graag met al je vragen en opgaven. Ontdek onze diensten! Zit de dienst waar je naar op zoek bent er niet tussen? Neem dan contact met ons op. We kijken graag hoe we je verder kunnen helpen.

Filter op soort diensten:
Selecteer

Gebiedsbreed onderzoek en soortenmanagementplan

Wanneer je wilt bouwen of renoveren, moet je onderzoek laten doen naar het voorkomen van beschermde soorten. Met een gebiedsbrede aanpak doe je dat onderzoek op voorhand voor een heel gebied. Laat je ook een soortenmanagementplan opstellen, dan hoef je (onder voorwaarden) niet meer voor elk ruimtelijk plan afzonderlijk ecologisch onderzoek te doen en een ontheffing aan te vragen. Zo regel je het in één keer efficiënt: schakel hiervoor Regelink Ecologie & Landschap in.

Lees verder

Vleermuisonderzoek

Wil je een ruimtelijke ingreep uitvoeren, maar is er (mogelijk) sprake van aanwezigheid van vleermuizen? Laat een vleermuisonderzoek uitvoeren om te voorkomen dat je de Wet natuurbescherming overtreedt.

Lees verder

Telemetrieonderzoek

Telemetrie maakt het mogelijk om individuen van een bepaalde soort te volgen voor een langere periode. Dit kan bijzonder nuttig zijn bij bepaalde onderzoeksvragen of bij soorten die moeilijk individueel te herkennen zijn op uiterlijke kenmerken. Het kan ingezet worden in moeilijk toegankelijke gebieden, in landschapsgebruik studies of bijvoorbeeld bij het vinden van verblijfplaatsen van moeilijk te vinden of erg zeldzame soorten.

Lees verder

Inventarisaties ANLb voor BIJ12

Sinds 2016 verzamelen we de gegevens voor de beleidsmonitoring van vissen en amfibieën voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). BIJ12 schakelt ons daarvoor jaarlijks in. We werken hierbij samen met stichting RAVON en andere organisaties.

Lees verder

SNL-monitoring

Krijg je als terreinbeheerder SNL-subsidie, voor het behoud en de ontwikkeling van jouw natuurgebied of landschap? Dan is monitoring van de aanwezige flora en fauna noodzakelijk, minimaal elke zes jaar. Schakel hiervoor Regelink Ecologie & Landschap in. Bij ons reken je op diepgaande kennis van elke soort én altijd een expert bij jou in de buurt. Laten we samen gaan voor ecologisch resultaat.

Lees verder

Geo-informatie bij ecologisch onderzoek

Tijdens ecologisch onderzoek maken we regelmatig gebruik van geo-informatie. Dit is informatie gekoppeld aan een geografische locatie. Geo-informatie is vaak een waardevolle toevoeging aan een onderzoek. Graag lichten we de verschillende soorten geo-informatie uit en gaan we verder in op de voordelen voor jouw onderzoek.

Lees verder

Natuurwetgeving en ontheffingen

Als je een plan hebt voor ruimtelijke ontwikkelingen, moet je voldoen aan de Wet natuurbescherming. Dit betekent dat de aanwezigheid van beschermde flora en fauna in het plangebied onderzocht moet worden– de zogenaamde natuurtoets. Wij hebben ervaring met het uitvoeren van de natuurtoets voor uiteenlopende opdrachtgevers en kunnen alle stappen van dit onderzoek voor je uitvoeren en begeleiden.

 

Lees verder

Ecologische quickscan flora en fauna

Wil je een ruimtelijke ingreep uitvoeren, zoals het slopen van een gebouw, dan moet je je houden aan de Wet natuurbescherming. Om te controleren of een ingreep een effect heeft op beschermde flora en fauna moet je ecologisch onderzoek uit laten voeren. Een ecologische quickscan is hierin de eerste stap. Een ecologische quickscan wordt ook wel een ‘quickscan flora en fauna’ of ‘quickscan Wet natuurbescherming’ genoemd.

Lees verder

Soortspecifiek onderzoek

Wil je een ruimtelijke ingreep uitvoeren, dan moet je je houden aan de Wet natuurbescherming. Dat betekent dat je ecologisch onderzoek moet doen. De eerste stap hierin is een ecologische quickscan. Blijkt uit die quickscan dat er mogelijk beschermde soorten (of functies hiervan) voorkomen in het plangebied, dan moet je dit verder laten onderzoeken. Dat doen we met soortspecifiek onderzoek.

Lees verder

Monitoring mitigatie en compensatie

Als je mitigerende of compenserende maatregelen hebt getroffen om flora en fauna te beschermen, kan het wenselijk of verplicht zijn om de effecten van deze maatregelen te monitoren.

Lees verder

FloraFaunaCheck.nl

Met de online applicatie FloraFaunaCheck.nl is informatie van gemeentebrede inventarisaties op een effectieve manier beschikbaar: voor beleidsmakers, initiatiefnemers en het grote publiek. Deze innovatieve applicatie is ontwikkeld door Regelink Ecologie & Landschap.

Lees verder

Quickscanhulp.nl

Quickscanhulp.nl is een online applicatie waarmee een afgeleide van data uit de NDFF wordt weergegeven. Het is daarmee een hulpmiddel voor ervaren ecologen om te bepalen of een beschermde soort wat betreft verspreiding wel of niet in het plangebied kan voorkomen.

Lees verder
Landelijk
Algemene contactgegevens
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Rens Hensgens
Rens Hensgens
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Anna Luijten
Anna Luijten
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Eva Henrard
Eva Henrard
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Bosch
Thijs Bosch
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij