Wanneer is ecologisch onderzoek nodig?

Op basis van de Wet natuurbescherming wordt flora en fauna beschermd. In deze wet vind je verbodsbepalingen terug met betrekking tot:

  • Het verstoren van de leefomgeving van dieren
  • Beschadigen van planten of de habitats van dieren
  • Doden van dieren en planten
  • Plukken van bepaalde planten

Voordat er dus een activiteit kan plaatsvinden, moet eerst ecologisch onderzoek worden uitgevoerd. Deze activiteiten kunnen bestaan uit bijvoorbeeld een sloopactiviteit of een bouwactiviteit/ruimtelijke inrichting zoals de bouw van:

  • Woonwijken
  • Bedrijfsterrein
  • De bouw van wegen
  • recreatie- en natuurgebieden

De juiste afwegingen kunnen pas worden gemaakt wanneer er een goed en duidelijk beeld is van de soorten dieren en planten die voorkomen in de omgeving.

Ecologisch onderzoek uitvoeren

Inventarisatie voor een helder overzicht

Om door middel van een ecologisch onderzoek een helder overzicht te hebben van welke diersoorten er aanwezig zijn in het gebied, moet er goed worden geïnventariseerd. Tijdens de inventarisatie worden de aantallen en de verspreiding van flora en fauna vastgelegd. Deze gegevens worden vervolgens gebruikt om de effecten van bepaalde activiteiten en ingrepen vast te stellen.

Wanneer het duidelijk is welke  diersoorten en hun habitats binnen de regio van de werkzaamheden vallen, kan er actie worden ondernomen. Deze acties moeten ervoor zorgen dat schade aan de leefgebieden van de diersoorten zoveel mogelijk wordt beperkt of voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door de periode waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd uit te stellen naar een ander seizoen of gebruik te maken van speciale machines. De diersoorten kunnen ook worden overgeplaatst naar een alternatief leefgebied. Bij Regelink stellen we een plan op zodat deze maatregelen zo efficiënt mogelijk worden genomen.

Ecologisch onderzoek bij Regelink

Bij Regelink beschikken we over een deskundige medewerkers met gedegen kennis en ervaring als het aankomt op flora, fauna en natuurwetgeving. Wij onderscheiden ons dan ook door de kwaliteit die we leveren. Iets wat in ons vakgebied van groot belang is. Wij hechten dan ook grote waarde aan onze relaties en hopen dat onze klanten bij ons terugkomen vanwege het goede werk dat wij leveren. Wil jij een ecologisch onderzoek laten uitvoeren? Neem dan gerust contact met ons op.

Teamfoto Regelink

Contact

 

Landelijk
Algemene contactgegevens
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Rens Hensgens
Rens Hensgens
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Anna Luijten
Anna Luijten
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Eva Henrard
Eva Henrard
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Bosch
Thijs Bosch
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij