MVO & Duurzaamheid

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Als Regelink Ecologie & Landschap zijn we ons bewust van onze maatschappelijke positie en proberen we hier zo goed mogelijk invulling aan te geven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen begint bij goede, prettige en veilige werkomstandigheden voor onze eigen medewerkers. Onze medewerkers denken ook mee over maatschappelijke vraagstukken via bijeenkomsten van het Netwerk Groene Bureaus, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en andere partijen.

Duurzaamheid

Met onze onderzoeken, adviezen en cursussen dragen wij op onze manier een steentje bij aan het duurzaam gebruik van natuur en milieu. Bovendien:

  • werken we vanuit kantoor aan huis, dus geen woon-werkverkeer en minder ruimtebeslag
  • gebruiken we waar mogelijk openbaar vervoer
  • maken we gebruik van elektrische auto’s in ons wagenpark
  • bankieren we duurzaam bij de Triodos Bank
  • leveren we rapportages digitaal aan (alleen op verzoek op papier)
  • maken we gebruik van milieuvriendelijke kantoorartikelen

Duurzame relaties

Duurzaamheid gaat ook over relaties. Daarom gaan wij bij voorkeur langdurige relaties aan met onze opdrachtgevers, waarin we van elkaar kunnen leren door een open dialoog aan te gaan over onze werkwijze en resultaten.

Ook binnen ons bedrijf sturen we op langdurige relaties. Medewerkers krijgen bij bewezen goede diensten na een jaar een vast contract, waarbij we niet primair sturen op cijfers, maar op kwaliteit en relaties met opdrachtgevers.

 

Landelijk
Een van onze regionale adviseurs
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Peter Twisk
Peter Twisk
Vestiging: Oost-Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Molenaar
Thijs Molenaar
Vestiging: Achterhoek - Twente Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland-Overijssel-Veluwe Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Noord-Holland - Utrecht Mail mij Bel mij
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Fryslân Mail mij Bel mij
Arthur van Woersem
Arthur van Woersem
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Noord-Holland - Utrecht Mail mij Bel mij
Arthur Hoffmann
Arthur Hoffmann
Vestiging: Noord-Holland - Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: West-Brabant - Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Oost-Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Noord-Holland - Utrecht Mail mij Bel mij