28 maart 2014

Aankondiging Expertisemiddag: Ecologisch beleid en toepassing Ff-wet

In 2013 werd Groningen verkozen tot de groenste stad van Nederland. De gemeente werd uitgeroepen tot winnaar vanwege de vertaling van haar natuurbeleid naar een goede uitvoering en vanwege de participatiemogelijkheden voor bewoners met een groen hart voor stadsnatuur. De gemeente deelt deze kennis graag met u.

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de Expertisemiddag Ecologisch beleid en het toepassen van de Flora- en faunawet door middel van de gemeentelijke gedragscode beheer.
Het programma voor deze expertisemiddag vindt u op het Platform Natuur in de Gemeente.

Gemeente Groningen – Woensdag 23 april 2014

Presentatie: Het proces van het opstellen van natuurbeleid tot aan het toepassen van de Flora- en faunawet via de gedragscode beheer
De succesformule van de gemeente Groningen betreft een combinatie van natuurbeleid en toepassing van de Flora- en faunawet. Stadsbeheer is verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Voor de toepassing van de Flora- en faunawet tijdens de uitvoering van beheerwerkzaamheden maakt de gemeente gebruik van de gedragscode beheer van Stadswerk. De gemeente Groningen is trots op de vertaalslag die is gemaakt van natuurbeleid naar de uitvoering in de praktijk en de samenwerking met vrijwilligers in het veld.
Vraag: Hoe zorg je er voor dat zowel intern als extern mensen de gedragscode blijven hanteren?
Vijf jaar geleden hebben medewerkers van de gemeente Groningen de training gedragscode beheer op de niveaus 1, 2 en 3 gevolgd, waarmee zij Flora- en faunawet gecertificeerd zijn. Helaas constateert de gemeente dat na een aantal jaren de kennis over de uitvoering van het ecologisch beheer en de gedragscode is afgenomen. Dit is nog eens versterkt door een reorganisatie waardoor verantwoordelijkheden zijn veranderd en kennis verloren is gegaan. De gemeente beseft hierdoor hoe kwetsbaar het beleid is en treft voorbereidingen voor nieuwe trainingen en een opfriscursus voor de eigen medewerkers. De gemeente vraagt zich daarbij af hoe je zowel internen als externen zoals aannemers scherp houdt met betrekking tot de uitvoering van het ecologisch beheer en de toepassing van de gedragscode beheer.

Landelijk
Algemene contactgegevens
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Rens Hensgens
Rens Hensgens
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Anna Luijten
Anna Luijten
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Eva Henrard
Eva Henrard
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Bosch
Thijs Bosch
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij