25 maart 2014

Aankondiging: Expertisemiddag Toepassen Tijdelijke Natuur

Tussen de fase van het braak liggen van een terrein of het aankopen van een perceel en de fase van de uiteindelijke projectrealisatie kan een periode van jaren liggen. Initiatiefnemers zijn vaak bang dat zich op het in die periode braakliggende terrein beschermde soorten vestigen die in de realisatiefase van een project voor vertraging en problemen kunnen zorgen. Een oplossing hiervoor betreft de aanvraag van een Ontheffing Tijdelijke Natuur.
De gemeente Tilburg is vooruitstrevend te werk gegaan met de Ontheffingsaanvraag voor Tijdelijke Natuur en deelt haar opgedane kennis hierover graag met u tijdens de expertisemiddag op 10 april a.s. Daarnaast gaat de gemeente graag met u in gesprek over de vraag hoe deze kennis zo optimaal mogelijk toegepast kan worden in de praktijk.
Het programma van de Expertisemiddagen vindt u op het Platform Natuur in de Gemeente.

Gemeente Tilburg – Donderdag 10 april 2014

Presentatie: Waarom tijdelijke natuur, hoe past de gemeente Tilburg dit toe en waar zien zij kansen liggen Op dit moment worden de braakliggende terreinen in eigendom van de gemeente Tilburg vaak gebruikt voor agrarische doeleinden. Het is de bedoeling om deze braakliggende terreinen ook beschikbaar te stellen voor tijdelijke natuur met maatschappelijke en ecologische doeleinden. De gemeente Tilburg is van mening dat hier veel maatschappelijke en ecologische winst mee valt te behalen. De beschermde soorten die zich kunnen gaan settelen op het terrein dat is ingericht voor tijdelijke natuur moeten anderzijds geen belemmeringen gaan vormen voor de uitvoering van een project. Met de aanvraag van een Ontheffing Tijdelijke Natuur worden projectrisico’s in kaart gebracht en kunnen projecten ontlast worden van vertragende en kostenverhogende bijkomstigheden. De ins en outs hiervan worden tijdens deze middag toegelicht.
Vraag: Hoe kan ervoor gezorgd worden dat ook externen zoals grondeigenaren en ontwikkelaars gebruik willen gaan maken van tijdelijke natuur? Binnen de gemeente Tilburg zijn er grote sprongen voorwaarts gemaakt met tijdelijke natuur. De gemeente wil deze kennis uitdragen, zodat ook externen zoals grondeigenaren, initiatiefnemers, projectleiders en ontwikkelaars hier de vruchten van kunnen plukken. De gemeente vraagt zich af waar externen kansen zien liggen voor tijdelijke natuur en welke belangen zij zien om hun terreinen voor tijdelijke natuur in te richten. Met behulp van creatief facilitator Tom Vaessen gaan we van gedachten wisselen over de vraag van de Gemeente Tilburg en worden mogelijke oplossingen aandragen.
Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht op de website van het Platform Natuur in de Gemeente.

Landelijk
Algemene contactgegevens
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Rens Hensgens
Rens Hensgens
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Anna Luijten
Anna Luijten
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Eva Henrard
Eva Henrard
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Bosch
Thijs Bosch
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij