Adviesloket Bodem en Natuur zelfstandig verder

Regelink Ecologie & Landschap was enkele jaren geleden een van de initiatiefnemers van het Adviesloket Bodem en Natuur. Het Adviesloket geeft praktijkgerichte adviezen over bodem(ontwikkeling) om de ontwikkeling van vegetaties te verbeteren. Diverse medewerkers van Regelink Ecologie & Landschap hebben een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het Adviesloket. Het afgelopen half jaar was het Adviesloket onderdeel van Regelink Ecologie & Landschap. Vanwege het vertrek van Johannes Regelink en andere langetermijnkeuzes, heeft Regelink Ecologie & Landschap besloten afstand te doen van het Adviesloket.

Het Adviesloket Bodem en Natuur gaat nu zelfstandig verder. Johannes Regelink en Kristianne van der Put, twee initiatiefnemers van het Adviesloket, bouwen het Adviesloket verder uit. Kristianne van der Put: “Ik zie een grote potentie in het verbeteren van percelen met het natuurdoeltype N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland, die veelal uit een gangbaar landbouwsysteem komen.” Johannes Regelink: “Onze integrale manier van kijken (bodembiologie, bodemchemie en bodemstructuur) in combinatie met praktijkgerichte adviezen zijn uniek in de markt. Samen met een laboratorium ontwikkelen we praktisch toepasbare analysetechnieken, die aansluiten bij referenties uit de wetenschap.”

Contact? Bel of mail met Kristianne (06-50871967, kristianne.vanderput@bodemennatuur.nl) of Johannes (06-55738510, johannes.regelink@bodemennatuur.nl).

Landelijk
Een van onze regionale adviseurs
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Peter Twisk
Peter Twisk
Vestiging: Oost-Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Molenaar
Thijs Molenaar
Vestiging: Achterhoek - Twente Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland-Overijssel-Veluwe Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Noord-Holland - Utrecht Mail mij Bel mij
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Fryslân - Groningen Mail mij Bel mij
Arthur Hoffmann
Arthur Hoffmann
Vestiging: Noord-Holland - Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: West-Brabant - Zeeland Mail mij Bel mij
Dennis van Hooren
Dennis van Hooren
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Karin van Steenwijk-Bolle
Karin van Steenwijk-Bolle
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Manon Mulder
Manon Mulder
Vestiging: Fryslân - Groningen Mail mij Bel mij