26 mei 2017

Adviesloket Bodem en Natuur zoekt pilotprojecten

Er is steeds meer aandacht voor de bodem als het gaat om het oplossen van ecologische vraagstukken. Natuurontwikkelingsprojecten bereiken niet altijd het gewenste resultaat en bestaande natuurgebieden verslechteren van kwaliteit. Het bodemleven blijkt een bepalende factor.

Samenwerking

Datura Molecular Solutions, Regelink Ecologie & Landschap en Vlechtwerk starten daarom gezamenlijk het Adviesloket Bodem en Natuur. Dit loket werkt vanuit een systeemanalyse. Het analyseert natuurontwikkelings- en natuurbeheersvraagstukken en geeft praktijkadviezen. De oprichting van het adviesloket gaat samen met een aantal innovaties: bodemvoedselwebanalyse en de praktijkimplementatie van de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

Bodemvoedselwebanalyse

Bodemleven is erg belangrijk als het gaat om natuurontwikkeling. Het aanwezige bodemleven bepaalt onder andere de beschikbaarheid van nutriënten en mineralen in de bodem. Tot op heden lag bij dit soort vraagstukken de focus vooral op de chemische samenstelling van de bodem. Om op een gestandaardiseerde manier het complete bodemleven in kaart te brengen, werkt Datura Molecular Solutions aan een bodemvoedselwebanalyse met behulp van DNA.

Toepassen nieuwste wetenschappelijke inzichten

Vooral vanuit het landbouwonderzoek is er de afgelopen jaren veel nieuwe kennis en ervaring opgedaan over bodems. Om deze kennis goed te kunnen toepassen op natuur starten Regelink Ecologie & Landschap en Vlechtwerk aan een intern opleidingstraject van twaalf weken voor ecologische adviseurs. De Centre of Soil Ecology ( NIOO en Wageningen UR) verzorgt de wetenschappelijke kant van het interne opleidingstraject. GroeiBalans Bedrijfsecologie draagt expertise bij vanuit praktijkonderzoek en ervaring.

Mini-symposium

Het adviesloket start feestelijk met een mini-symposium waarin verschillende wetenschappers hun kennis en ervaring delen. Het mini-symposium vindt plaats op 14 september bij het Groene Welle college in Zwolle. Hier kan je kosteloos aan deelnemen. Zie voor meer informatie: Mini-symposium ‘Bodem en natuur’.

Pilotprojecten gezocht

Om de nieuwe bodemvoedselwebanalyse te kunnen valideren en het interne opleidingstraject vorm te geven zijn we op zoek naar pilotprojecten. Natuurbeheerders met vraagstukken rondom natuurontwikkeling en natuurbeheer waarin de bodem waarschijnlijk een cruciale rol speelt, kunnen hun project aanmelden als pilot. Van de natuurbeheerders vragen we een beperkte financiële bijdrage voor de (bodem)analyses. Na afloop van het interne opleidingstraject ontvangen zij een rapport met daarin advies op basis van een uitgebreide analyse over hoe de natuurbeheerder met zijn vraagstuk om kan gaan.


 
 
 

Oeps! We konden je formulier niet vinden.


 

Landelijk
Algemene contactgegevens
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Rens Hensgens
Rens Hensgens
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Anna Luijten
Anna Luijten
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Eva Henrard
Eva Henrard
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Bosch
Thijs Bosch
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij