15 januari 2014

Ambtenaren uitgenodigd: expertisemiddag handhaving in de gemeente

Gemeenten hebben een belangrijke taal als het gaat om natuurwetgeving. De Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet 1998 haakt aan de Omgevingsvergunning. Bovendien worden zij de komende jaren bevoegd gezag voor de nieuwe Natuurwet. Regelink Ecologie & Landschap en OrangeLogic organiseren daarom op 18 februari een expertisemiddag over handhaving in de gemeente Westland.
Op een expertisemiddag deelt de gast gemeente kennis en ervaring die ze de afgelopen jaren opgedaan hebben als het gaat om natuur in de gemeente. Vervolgens stelt de gemeente een vraag aan de deelnemers, die in samenwerking met creatief facilitator Tom Vaessen zo veel mogelijk kennis en ervaringen bij elkaar brengen waarmee de gemeente verder kan.

Gemeente Westland – 18 februari

Presentatie: De omgang van de Gemeente Westland met de Flora- en faunawet

Als het gaat om wettelijke en werkbare verplichtingen naar de burgers toe, dan is de Gemeente Westland van mening dat een gemeente hierin initiatief moet tonen. Dit doet de gemeente Westland door de Flora- en faunawet onder de aandacht van alle afdelingen te brengen. Zo kan deze wet binnen de ruimtelijke projecten en bij het beheer op een juiste wijze worden toegepast.
Ook verzorgt de gemeente Westland soms theorie- en praktijklessen voor agenten in opleiding van de regiopolitie. Daarnaast organiseerde de gemeente Westland twee keer per jaar handhavingsdagen in de natuurgebieden binnen de gemeentegrenzen, die inmiddels zijn overgenomen door de Omgevingsdienst Haaglanden.
De opgedane expertise over de Flora- en faunawet wordt door Paul Moerman en Wouter Wubben gepresenteerd. Eric Muijselaar van Groenservice Zuid-Holland (GZH) licht toe hoe je als handhaver van een gemeenteorganisatie de Flora- en faunawet kan handhaven. Ook vertellen Jaco Vreugdenhil en Erik Smit van Politie Haaglanden over de samenwerking tussen de gemeente Westland en de Politie Haaglanden.

Vraag: Hoe ga je om met de Flora- en Faunawet en hoe borg je het binnen projecten?

Ondanks de effectieve aanpak van gemeente Westland in de omgang met de Flora- en faunawet is de gemeente nog steeds op zoek naar antwoorden op de vraag hoe je als gemeente deze wet het beste kan handhaven. In de praktijk blijkt vaak dat externen onderzoeken laten uitvoeren, noodzakelijk voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning en vervolgens het onderzoeksrapport op het bureau blijft liggen tijdens de realisatie van het project. Hierdoor worden maatregelen en adviezen uit het rapport niet uitgevoerd en wordt geen of onvoldoende rekening gehouden met flora en fauna. De Gemeente Westland wil graag weten hoe dit geborgd kan worden. Om deze vraag te beantwoorden wordt hierover met elkaar van gedachten gewisseld met behulp van creatief facilitator Tom Vaessen.
Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht op de website van het platform Natuur in de Gemeente.

Landelijk
Algemene contactgegevens
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Rens Hensgens
Rens Hensgens
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Anna Luijten
Anna Luijten
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Eva Henrard
Eva Henrard
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Bosch
Thijs Bosch
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij