4 januari 2017

AOC’s aan het werk met de nieuwe Wet natuurbescherming

De nieuwe Wet natuurbescherming (1 januari 2017) is er niet alleen voor juristen. Nee, vooral in de natuur zelf moet deze wet haar beschermende werk gaan doen! Hoe zorg je dat werkers in de natuur weten hoe ze zorgvuldig met planten en dieren om moeten gaan? Hoe zorg je dat ze zich houden aan de wet, en de natuur beschermd blijft?

Heldere syllabus ‘zorgvuldig handelen’

De AOC’s bieden al jaren cursussen natuurwetgeving voor mensen uit de praktijk. De nieuwe wet was een goed moment om de bijbehorende syllabussen eens flink onder handen te nemen. Voor de inhoud vormde de AOC-raad een team: Geert Willink van de AOC-raad en Helicon Velp, Sander Hunnink van adviesbureau Ecologica en onze Regelink-collega’s Bart Meijer en Johannes Regelink. Samen schreven we een overzichtelijke syllabus voor een cursus die mensen in de praktijk helpt om ‘zorgvuldig te handelen’ in de natuur. Vervolgens maakte Communicatiebureau de Lynx er een prettig leesbare tekst van in een frisse vormgeving.
Zo kwamen drie versies tot stand, voor drie verschillende cursussen:

  • niveau 1 voor de medewerker / meewerkend voorman
  • niveau 2 voor de opzichter / uitvoerder / beheerder / toezichthouder
  • niveau 3 voor de bedrijfsleider / projectleider / werkvoorbereider

syllabus wet natuurbescherming AOC

Driemaal een vernieuwde syllabus, voor ieder van de drie niveaus. (Foto Geert Willink)


Voor alledrie de niveaus geldt dat de syllabus begint met een overzicht van de inhoud van de wet en hoe je vrijstellingen kunt krijgen voor noodzakelijk werk, door gebruik te maken van een gedragscode of een ontheffing. Vervolgens gaat de syllabus in op wat je moet doen om zorgvuldig te handelen. Alle elementen die belangrijk zijn voor beschermde soorten, passeren de revue, bijvoorbeeld lanen, roofvogelnesten of vossenholen. Per element geeft een tabel weer welk deel van welke gedragscode hierop van toepassing is.

Presentaties voor docenten

Om de veranderingen van de nieuwe wet eenduidig richting de docenten van de AOC’s te communiceren verzorgde het team een informatiebijeenkomst. Naast een presentatie over de wijzigingen in de wetgeving gingen de docenten in een workshop aan de slag met het concreet maken van zorgvuldig handelen in verschillende situaties en rondom diverse elementen.

Wetgeving vertalen naar praktijk

Het resultaat is om trots op te zijn: wetgeving concreet gemaakt in een overzichtelijke handleiding voor de mensen die ermee aan de slag moeten. Dat zien we als Regelink Ecologie & Landschap eigenlijk ook als onze taak: wetgeving vertalen naar de praktijk. Zo maakten we eerder al een heldere veldgids met 70 soorten voor twee (inmiddels gefuseerde) waterschappen. Helderheid helpt immers. Mensen werken prettiger, én – ons uiteindelijke doel – de natuur wordt beter beschermd!

Landelijk
Algemene contactgegevens
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Rens Hensgens
Rens Hensgens
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Anna Luijten
Anna Luijten
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Eva Henrard
Eva Henrard
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Bosch
Thijs Bosch
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij