3 april 2013

Artikel in Straatbeeld: Veilige dijken. Met zorg voor kwetsbare natuur

In het kader van het Hoogwater beschermingsprogramma, is waterschap Hollandse Delta van plan enkele dijktrajecten aan de zuidkant van de Hoekse Waard te versterken. Om tijdens en na de werkzaamheden zorg te dragen voor – door de Flora- en Faunawet beschermde – planten en dieren, heeft Regelink Ecologie & Landschap in 2011 en 2012 uitgebreid onderzoek gedaan naar deze soorten. “Een actueel beeld van de aanwezige natuurwaarden is niet alleen een wettelijk vereiste, maar ook een voorwaarde om een goede afweging te maken voor de te
nemen stappen”, aldus Kamiel van den Noort, projectmanager van het waterschap.
Lees hier het hele artikel uit Straatbeeld magazine, februari 2013.

Landelijk
Algemene contactgegevens
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Rens Hensgens
Rens Hensgens
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Anna Luijten
Anna Luijten
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Eva Henrard
Eva Henrard
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Bosch
Thijs Bosch
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij