4 juni 2010

Bermpje per 1 juli 2010 niet meer beschermd!

Minister Verburg heeft in een bericht in de Staatscourant laten weten dat de lijst met vissoorten waarop de Visserijwet 1963 van toepassing is, vanaf 1 juli 2010 uitgebreid wordt met drie vissoorten en zeven rivierkreeftsoorten.
De drie vissoorten betreffen bermpje, giebel en roofblei. Het plaatsen van deze soorten binnen de Visserijwet betekent dat deze soorten niet meer middels de Flora- en faunawet beschermd zijn. Op dit moment genieten bermpje en giebel een lichte bescherming (Tabel 2) van de Flora- en faunawet.
De minister geeft twee argumenten waarom deze beide soorten geen bescherming meer hoeven te genieten van de Flora- en faunawet:
1. de soorten staan niet meer op de rode lijst;
2. er wordt op dit moment onnodig rekening gehouden met deze soorten bij planologische ingrepen;
De roofblei wordt als exoot beschouwd en is derhalve niet beschermd.
Als ecologen kijken wij altijd kritisch naar dit soort wijzigingen.

Hoe algemeen zijn het bermpje en kleine modderkruiper eigenlijk?

De verspreiding van het bermpje breidt de laatste jaren uit. Het bermpje is redelijk algemeen in (licht) stromende wateren, dit geldt ook in andere delen van Europa.
Het feit dat een vis niet op de Rode Lijst staat betekent niet dat de soort niet beschermd hoeft te worden. Goede voorbeelden hiervoor bieden de grutto en de huismus waarvan niemand een aantal jaar terug dacht dat ze ooit in aantallen achteruit zouden gaan.

En andere soorten vis?

Wanneer we de redenering doortrekken naar andere vissoorten dient opgemerkt te worden dat andere vissoorten die op de Rode Lijst staan, zoals fint, kwabaal, serpeling, sneep en vlagzalm, middels de Flora- en faunawet beschermd moeten worden.
Voor de goede orde meldt de minister dat beekprik, bittervoorn, elrits, gestippelde alver, grote modderkruiper, houting en steur onder de Flora- en faunawet blijven vallen en dat geen voornemens bestaan dit regime aan te passen. De minister heeft wel het voornemen geuit ook rivierdonderpad, kleine modderkruiper en meerval van de lijst met beschermde soorten in de Flora- en faunawet af te halen.

Goed onderzoek en ecologische begeleiding!

Wij zijn van mening dat de bescherming zoals het bermpje dat van de Flora- en faunawet heeft niet leidt tot het onnodig verhinderen van planologische ingrepen. Door goed ecologisch onderzoek en ecologische begeleiding worden populaties in stand gehouden en kunnen vrijwel alle plannen doorgang vinden.
Bron: Mededeling in de Staatscourant

Landelijk
Algemene contactgegevens
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Rens Hensgens
Rens Hensgens
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Anna Luijten
Anna Luijten
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Eva Henrard
Eva Henrard
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Bosch
Thijs Bosch
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij