14 januari 2019

Bio steps: ecologische verbindingszones in de gemeente Zaanstad

Gemeente Zaanstad wil meer ecologische verbindingen in de stad, vooral om de diversiteit van insecten te vergroten. Daarom hebben wij, in samenwerking met Hoek, een plan voor bio steps ontwikkeld voor deze gemeente.

Bio steps zijn “eilandjes” in bestaande gemeentelijke groenstructuren die als doel hebben meer insecten, zoals wilde bijen en vlinders, aan te trekken. Gemeentelijke groenstructuren bestaan vaak uit gazons met veel bomen, waar insecten over het algemeen weinig voedsel of onderdak vinden. Door deze percelen te verrijken met bloemen, heesters, insectenhotels of andere overwinteringsmogelijkheden worden deze plekken aantrekkelijker voor insecten.

De gemeente creëert tevens een groter leefgebied voor insecten, omdat de afstand tussen de bio steps voor de meeste insecten klein genoeg is om te overbruggen.We zijn zelf het veld ingegaan om te kijken waar verbindingen tussen bio steps gecreëerd kunnen worden. We hebben geïnventariseerd welke soorten er al zijn en wat deze soorten nodig hebben. Per wijk hebben we gemiddeld zes plekken, variërend van kleine eilandjes tot grote stukken, als mogelijke bio steps aangewezen.

bio steps

Bio step ontwerp, waarbij naast een bloemrijk mengsel ook structuur wordt gerealiseerd in de vorm van heesters. Zo is er luwte voor insecten maar ook dekking voor vogels. Schets: E. Laine, Hoek

Samen met Hoek hebben we vijf verschillende soorten bio steps bedacht voor verschillende omgevingen. Hoek heeft hiervoor concepten ontworpen. Omdat Zaanstad een open stad is met veel wind, is er voor open plekken bijvoorbeeld een bio step ontwikkeld met veel heesters, zodat insecten ook in de luwte kunnen zitten. Parken in de stad hebben vaak al struiken, maar missen bloemen. Een bio step in dit gebied heeft alleen nog een bloemrijk mengsel nodig. Bij de keuze van planten en bloemenmengsels is zorgvuldig gekeken naar soorten die in Zaanstad passen en die de juiste insecten aantrekken.Bloemrijk mengel in Zoetermeer.

bio steps

Foto: Hoek

In januari leveren we het eindproduct aan gemeente Zaanstad. Hierna gaat de gemeente het plan realiseren. In een periode van een aantal jaar zal de gemeente de bio steps aanleggen wanneer zij onderhoudswerkzaamheden uitvoeren in de aangewezen gebieden.

Landelijk
Algemene contactgegevens
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Rens Hensgens
Rens Hensgens
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Anna Luijten
Anna Luijten
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Eva Henrard
Eva Henrard
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Bosch
Thijs Bosch
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij