Bio steps: ecologische verbindingszones in de gemeente Zaanstad

Gemeente Zaanstad wil meer ecologische verbindingen in de stad, vooral om de diversiteit van insecten te vergroten. Daarom hebben wij, in samenwerking met Hoek, een plan voor bio steps ontwikkeld voor deze gemeente.

Bio steps zijn “eilandjes” in bestaande gemeentelijke groenstructuren die als doel hebben meer insecten, zoals wilde bijen en vlinders, aan te trekken. Gemeentelijke groenstructuren bestaan vaak uit gazons met veel bomen, waar insecten over het algemeen weinig voedsel of onderdak vinden. Door deze percelen te verrijken met bloemen, heesters, insectenhotels of andere overwinteringsmogelijkheden worden deze plekken aantrekkelijker voor insecten.

De gemeente creëert tevens een groter leefgebied voor insecten, omdat de afstand tussen de bio steps voor de meeste insecten klein genoeg is om te overbruggen.We zijn zelf het veld ingegaan om te kijken waar verbindingen tussen bio steps gecreëerd kunnen worden. We hebben geïnventariseerd welke soorten er al zijn en wat deze soorten nodig hebben. Per wijk hebben we gemiddeld zes plekken, variërend van kleine eilandjes tot grote stukken, als mogelijke bio steps aangewezen.

bio steps

Bio step ontwerp, waarbij naast een bloemrijk mengsel ook structuur wordt gerealiseerd in de vorm van heesters. Zo is er luwte voor insecten maar ook dekking voor vogels. Schets: E. Laine, Hoek

Samen met Hoek hebben we vijf verschillende soorten bio steps bedacht voor verschillende omgevingen. Hoek heeft hiervoor concepten ontworpen. Omdat Zaanstad een open stad is met veel wind, is er voor open plekken bijvoorbeeld een bio step ontwikkeld met veel heesters, zodat insecten ook in de luwte kunnen zitten. Parken in de stad hebben vaak al struiken, maar missen bloemen. Een bio step in dit gebied heeft alleen nog een bloemrijk mengsel nodig. Bij de keuze van planten en bloemenmengsels is zorgvuldig gekeken naar soorten die in Zaanstad passen en die de juiste insecten aantrekken.Bloemrijk mengel in Zoetermeer.

bio steps

Foto: Hoek

In januari leveren we het eindproduct aan gemeente Zaanstad. Hierna gaat de gemeente het plan realiseren. In een periode van een aantal jaar zal de gemeente de bio steps aanleggen wanneer zij onderhoudswerkzaamheden uitvoeren in de aangewezen gebieden.

Landelijk
Een van onze regionale adviseurs
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Peter Twisk
Peter Twisk
Vestiging: Oost-Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Molenaar
Thijs Molenaar
Vestiging: Achterhoek - Twente Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland - Overijssel Mail mij Bel mij
Bart Smeets
Bart Smeets
Vestiging: West-Nederland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Noord-Holland - Utrecht Mail mij Bel mij
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Fryslân - Groningen Mail mij Bel mij
Mirthe Wiltink
Mirthe Wiltink
Vestiging: West-Nederland Mail mij Bel mij
Arthur Hoffmann
Arthur Hoffmann
Vestiging: Noord-Holland - Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: West-Brabant - Zeeland Mail mij Bel mij
Miranda Berghuis
Miranda Berghuis
Vestiging: Fryslân - Groningen Mail mij Bel mij
Femke Pakbier
Femke Pakbier
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij