10 juni 2011

Bosvleermuis waargenomen op de Veluwe.

In opdracht van het ministerie van Defensie inventariseert Regelink Ecologie & Landschap vleermuizen op Generaal Majoor Koot kazerne te Stroe. In de nacht van 17 op 18 mei werd tijdens een inventarisatie een bosvleermuis waargenomen. De soort is op een batdetector gehoord en later ook visueel waargenomen.. De bosvleermuis foerageerde bij een lantarenpaal.
De bosvleermuis is een zeldzame soort die tot nog toe alleen van Oost-Nederland bekend was. Er zijn van de afgelopen tien jaar meldingen uit de Achterhoek, Twente en Limburg. Op de Veluwe was de soort nog niet waargenomen.

 

Het geluid dat met de batdetector opgenomen is via Batsound weergegeven.

 

De bosvleermuis in een kleine vleermuissoort die haar verblijfplaatsen in boomholtes en gebouwen heeft. Net als alle andere vleermuissoorten in Nederland eet ze alleen insecten.. Uit telemetrie onderzoek in België en Nederland blijkt dat de soort in een staal van circa. acht kilometer rond zijn verblijfplaats foerageert. De soort jaagt dan in kleinschalig landschap en opvallend vaak bij lantarenpalen.
De verblijfplaats van de bosvleermuis in Stroe is waarschijnlijk niet op het defensieterrein zelf aanwezig. De bosvleermuis werd pas vrij laat in de nacht gehoord en het is aannemelijk dat het defensieterrein alleen als foerageergebied wordt gebruikt.

Landelijk
Algemene contactgegevens
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Rens Hensgens
Rens Hensgens
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Anna Luijten
Anna Luijten
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Eva Henrard
Eva Henrard
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Bosch
Thijs Bosch
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij