2 juni 2015

BREEAM-NL, Duurzaam vastgoed en ecologie hand in hand

Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in onze maatschappij. Ook de vastgoedwereld beseft dat duurzaam gebouwde gebouwen langer meegaan, waardevaster zijn en zorgen voor een prettiger werkomgeving die leidt tot minder ziekteverzuim.
Echt duurzaam is een gebouw pas als het niet alleen gebruikt wordt door mensen, maar ook planten en dieren in en rond het gebouw hun plekje kunnen vinden. En met een beetje creativiteit lukt dat ook, zo is de ervaring van Regelink Ecologie & Landschap.

Landgebruik & Ecologie

Een van de beoordelingsmethoden voor duurzaamheid is BREEAM-NL. BREEAM, wereldwijd de meest gebruikte beoordelingsmethode, stelt een standaard voor de duurzaamheid van een gebouw en geeft vervolgens aan welk prestatieniveau het onderzochte gebouw heeft. De ecologie wordt daarbij niet uit het oog verloren. Binnen de BREEAM-systematiek is daar in de categorie Landgebruik & Ecologie zelfs uitdrukkelijk aandacht voor. Om de beoordeling voor deze categorie zo goed mogelijk te doorlopen is het belangrijk om al vroeg in de planfase een ecoloog mee te laten kijken. Regelink Ecologie & Landschap is sinds de start van BREEAM-NL betrokken bij projecten in het kader van Landgebruik & Ecologie. Intussen zijn we al bij meer dan 40 locaties betrokken geweest.
[gmap url=https://www.regelink.nl/wp-content/uploads/Breeamprojecten.kmz]
 

Succes door creativiteit en meedenken met de opdrachtgever

Vaak kan met relatief eenvoudige maatregelen ruimte worden geboden aan diverse plant- en diersoorten. Denk aan het aanbrengen van grotere open stootvoegen zodat vleermuizen van de spouw gebruik kunnen maken, aan het planten van besdragende struiken in de tuin om vogels aan te trekken, aan de aanleg van een vijver en het inzaaien van een overhoekje met een zadenmengsel van wilde bloemen waar vlinders en insecten op afkomen. Met behulp van een eenvoudig beheerplan houden we de ontwikkeling van deze nieuwe natuur in de gaten.

Een insectenhotel op een industrieterrein dat ingericht is na advies op gebied van BREEAM Landgebruik en Ecologie.

Een insectenhotel op een industrieterrein dat ingericht is na advies op gebied van BREEAM Landgebruik en Ecologie.


Soms is het niet zo eenvoudig om voor een locatie een maatregel te bedenken waarvan de kans van slagen reëel is. Maar met wat creativiteit is bijna altijd wel iets te verzinnen. Dat laat het volgende voorbeeld zien. Vanwege de strenge hygiëne-eisen waren geen maatregelen mogelijk aan of op een pand waar levensmiddelen worden gefabriceerd. In samenwerking met RANOX natuuraannemer is vervolgens een speciale paalkast voor meerdere vleermuissoorten ontworpen zodat op voldoende afstand van het gebouw toch een ruime voorziening voor vleermuizen gerealiseerd kon worden.
Duurzaam vastgoed en ecologie, hand in hand.
[scroll_popup show_at=250 width=250]
Landgebruik en Ecologie in uw BREEAM-project?
Martin van den Hoorn helpt u graag verder: 06-27830045, martin.vandenhoorn@regelink.nl
[/scroll_popup]

Landelijk
Algemene contactgegevens
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Rens Hensgens
Rens Hensgens
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Anna Luijten
Anna Luijten
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Eva Henrard
Eva Henrard
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Bosch
Thijs Bosch
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij