13 maart 2014

Broedseizoen dit jaar vroeg begonnen!

Duurde het vorig jaar na de lange koude winter lang voordat de vogels gingen broeden, dit jaar zijn diverse vogelsoorten nu begonnen met de nestbouw en sommige zelfs al met de eileg. Het gaat daarbij vooral om standvogels, dat zijn vogels die in de herfst niet naar het zuiden wegtrekken maar in hun broedgebieden overwinteren. De komende maanden komen trekvogels uit Zuid-Europa en Afrika weer terug. Medio mei zijn alle vogels terug.

Bescherming Flora- en faunawet

De nesten van alle vogelsoorten, of zij nu vroeg of laat broeden, zijn tijdens het broeden beschermd door de Flora- en faunawet. Met broedseizoen wordt bedoeld: de periode vanaf de nestbouw tot het moment dat een nest niet meer wordt gebruikt. Er is geen vaste periode voor het broedseizoen te geven omdat begin en einde mede afhankelijk zijn van de weersomstandigheden. Als globale richtlijn wordt meestal de periode 15 maart tot 15 juli gehanteerd. De nestlocaties van sommige soorten zijn daarnaast jaarrond beschermd. Dit laatste geldt bijvoorbeeld voor de nesten van huismus, gierzwaluw en buizerd.

Huismus zit voor zijn nest op de rand van een dakgoot.

Huismus zit voor zijn nest op de rand van een dakgoot.

Werkzaamheden en broedende vogels

Werkzaamheden tijdens het broedseizoen kunnen leiden tot verstoring van broedende vogels en hun nesten. Zo kunnen vogels hun nest verlaten door geluid of visuele verstoring of kan het legsel verloren gaan. Voor een initiatiefnemer is het daarom belangrijk om in de planning rekening te houden met het broedseizoen. Wanneer werkzaamheden binnen het broedseizoen plaatsvinden is het inschakelen van een deskundig ecoloog aan te bevelen. De betreffende ecoloog inspecteert het werkgebied voor aanvang van de werkzaamheden op de aanwezigheid van broedgevallen. Vervolgens kan hij of zij een werkprotocol opstellen met maatregelen waarmee verstoring van broedvogels en nesten kan worden voorkomen. Op deze wijze voorkomt u dat de Flora- en faunawet wordt overtreden.

Landelijk
Algemene contactgegevens
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Rens Hensgens
Rens Hensgens
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Anna Luijten
Anna Luijten
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Eva Henrard
Eva Henrard
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Bosch
Thijs Bosch
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij