10 maart 2014

Ecologisch verantwoord onderhoud elektriciteitsnetwerk

In opdracht van Tennet begeleidt Regelink Ecologie & Landschap het onderhoud van het groen onder de hoogspanningslijnen in zuidelijk Nederland. Zo wordt de veiligheid van het electriciteitsnet op een ecologisch verantwoorde manier gewaarborgd.
Het transport van elektriciteit in Nederland vindt grotendeels plaats via de hoogspanningslijnen van Tennet. De lijnen liggen in een breed scala van landschapstypen: van heel open gebied tot bossen. Uit veiligheidsoogpunt is het van groot belang om bomen en andere opgaande vegetatie onder de lijnen te onderhouden. Het onderhoud van het groen onder de lijnen in de zuidelijke helft van Nederland vindt plaats door Verheij Integrale Groenzorg te Sliedrecht.

Door middel van een rood wit lint wordt aangegeven binnen welke zone er rekening gehouden moet worden met de aanwezige dassenburcht.

Door middel van een rood wit lint wordt aangegeven binnen welke zone er rekening gehouden moet worden met de aanwezige dassenburcht.

Ecologisch werkprotocol

Als onderhoud van bomen en andere opgaande vegetatie niet op de juiste manier wordt uitgevoerd, kan het negatieve effecten hebben op beschermde planten en dieren. Om te zorgen dat zowel veiligheid als de natuurwaarden rond het elektriciteitsnet van Tennet in orde blijven, werkt Verheij volgens een ecologisch werkprotocol dat is opgesteld door Tennet. In veel gevallen geeft het protocol precies aan wanneer welke onderhoudswerkzaamheden mogelijk zijn. Maar op sommige locaties zijn de uitdagingen lastiger, door de aanwezigheid van beschermde natuurwaarden en bijzondere terreingesteldheid. Om die gevallen te selecteren en de uitvoerder van de juiste informatie te voorzien, is Regelink Ecologie & Landschap gevraagd het onderhoud ecologisch te begeleiden.

Impressie van een lijntraject.

Impressie van een lijntraject.

Ecologische begeleiding

Regelink Ecologie & Landschap beoordeelt alle percelen waar zaag- en snoeiwerkzaamheden plaatsvinden op ecologische waarden. In veel gevallen kan het onderhoud gebeuren zonder dat aanpassing in werkwijze nodig is. In sommige gevallen moet de werkwijze worden aangepast aan een speciale situatie. Zo worden bijvoorbeeld op plekken met zeer waardevolle bloemen en planten bomen handmatig gezaagd in plaats van met behulp van zwaar rijdend materieel, zodat die bloemen en planten niet stuk gereden worden. Of worden bomen met mogelijke vleermuisverblijven en jaarrond beschermde nesten gemarkeerd, zodat deze gespaard blijven.
En soms zijn er situaties die nog wat meer aandacht nodig hebben: er ligt bijvoorbeeld een dassenburcht in het perceel of er groeien tongvarens. In die gevallen worden de werkzaamheden direct ecologisch begeleid, en regelt Regelink Ecologie & Landschap indien nodig ontheffingsaanvragen die voor uitvoering noodzakelijk zijn.

Impressie van een lijntraject.

Impressie van een lijntraject.

Applicatie

Juist bij een project in een groot gebied met veel percelen is het belangrijk dat de groenbeheerploeg altijd de meest actuele informatie heeft. Om de reden werkt Regelink Ecologie & Landschap met een speciale app. Daarmee leggen de medewerkers in het veld en op kantoor snel en zorgvuldig de onderzoeksbevindingen vast, zodat de groenbeheerploeg altijd over de meest actuele informatie over de percelen kan beschikken. Zo blijven de elektriciteitslijnen veilig en blijft beschermde natuur behouden.
Links:
Verheij Integrale Groenzorg

Landelijk
Algemene contactgegevens
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Rens Hensgens
Rens Hensgens
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Anna Luijten
Anna Luijten
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Eva Henrard
Eva Henrard
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Bosch
Thijs Bosch
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij