11 juli 2019

Ecologische potentie tussen Apeldoorn en Epe

Tussen Apeldoorn en Epe worden de mogelijkheden van een vlotte en veilige fietsverbinding verkend. Deze, nog aan te leggen verbinding, verbetert de veiligheid op het bestaande fietspad en laat fietsers sneller forenzen tussen Apeldoorn en Epe. Voor gestart kan worden met de ontwerpwerkzaamheden voeren we eerst ecologisch onderzoek uit. Bijzonder aan deze opdracht is dat we naast het reguliere onderzoek, ook kijken hoe langs de route extra ecologische waarde toegevoegd kan worden.

Vaak worden we als ecologisch adviesbureau betrokken bij een project wanneer ruimtelijke plannen al (grotendeels) rond zijn. Er moet dan alleen nog een ecologische toets uitgevoerd worden. Bij deze opdracht werken we juist gedeeltelijk andersom. Er ligt nu een voorkeursroute met een alternatief voor het laatste stuk van de fietsverbinding. Wij kijken welke van de routes ecologisch gezien het meest geschikt is. Daarnaast kijken we ook naar hoe er nog meer ecologische waarde toegevoegd kan worden.

Kijken naar ecologische kansen

Zo kijken we langs de potentiele routes goed naar het landschap. Staat er een onderbroken bomenrij die mogelijk als vliegroute kan dienen? Dan adviseren we om extra bomen aan te planten. Ligt er een stuk houtwal? Trek deze dan door zodat er een verbinding ontstaat voor kleine zoogdieren en ongewervelden.
Ook kijken we naar potentie om nieuw habitat te creëren of te verbeteren. Zo liggen er een aantal brede, grasrijke, bermen. Met een kleine ingreep kunnen deze omgezet worden in kruidenrijke bermen met streekeigen vegetatie. Alle kansen om ecologische meerwaarde te realiseren noteren we en bieden we aan bij de opdrachtgever.

Na afronding van de inventarisatie verwerken we alle gegevens in een advies. Hierin staat beschreven welke route op basis van ecologisch onderzoek het beste gekozen kan worden. En we nemen een overzicht op van mogelijk te nemen maatregelen om een ecologische impuls te geven aan de omgeving die tegelijkertijd ook meerwaarde oplevert voor de vlotte en veilige fietsverbinding.
Vervolgens wordt besloten of de route aangelegd wordt en welke route het uiteindelijk wordt. De definitieve route wordt uitgewerkt in een landschappelijk plan. Hiervoor wordt integraal samengewerkt tussen de disciplines landschap, ecologie en verkeer.

Proactief omgaan met natuur

Wat deze opdracht zo leuk maakt is dat we op een proactieve manier met natuurbescherming bezig zijn. Door dat we vroeg in het proces met de opdrachtgever aan tafel zitten, kunnen we eerder bekijken waar ecologische winst te behalen is.
Het realiseren van extra ecologische waarde is iets wat goed past binnen onze bedrijfsfilosofie. Daar uitvoering aan geven maakt het voor ons een erg leuke opdracht om te doen! Zo kunnen we samen met de opdrachtgever werken aan een ecologisch waardevoller Nederland!

Landelijk
Algemene contactgegevens
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Rens Hensgens
Rens Hensgens
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Anna Luijten
Anna Luijten
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Eva Henrard
Eva Henrard
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Bosch
Thijs Bosch
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij