13 augustus 2013

Ecoloog start tijdens crisis “RANOX natuuraannemer”

Aannemers vallen in deze tijden van crisis met bosjes om. Toch maakt ecoloog Benjamin Backx de stap om met een een nieuw aannemersbedrijf te beginnen: RANOX natuuraannemer. Gespecialiseerd in het uitvoeren van functionele natuurmaatregelen!
Backx, ook werkzaam bij Regelink Ecologie & Landschap, ziet geregeld dat initiatiefnemers, zoals gemeenten, moeite hebben de bij wet verplichte ecologische (mitigerende) maatregelen* in hun bouwprojecten op de juiste wijze uit te voeren. Backx: “Bij mijn werk als ecoloog zie ik vaak dat men echt zijn best doet om ervoor te zorgen dat maatregelen om planten en dieren in het plangebied te beschermen zo goed mogelijk uitgevoerd worden, maar dat toch niet het gewenste effect wordt bereikt.” De praktijk heeft geleerd dat om mitigerende maatregelen goed te laten functioneren deze tot in detail uitgevoerd moeten worden. Zo hebben vogels en vleermuizen bijvoorbeeld ruim de tijd nodig om speciaal voor hen geplaatste nestkasten of verblijfplaatsen te ontdekken en eraan te wennen. Dat betekent plaatsing ruim voorafgaande aan de eigenlijke werkzaamheden. Voor een initiatiefnemer is het vaak lastig om voor dergelijke klussen een aannemer te vinden, die dan op het ecologische vlak ook nog eens goed begeleid moet worden. Juist hierin voorziet RANOX natuuraannemer!

Ranox natuuraannemer hangt vleermuiskasten op in Den Haag.

Ranox natuuraannemer hangt vleermuiskasten op in Den Haag.


Voorbeelden van projecten die RANOX natuuraannemer uitvoert zijn het plaatsen van nestkasten voor vogels en verblijfplaatsen voor vleermuizen, het visvriendelijk dempen van sloten, en het aanleggen van amfibieën poelen. Backx: “Hoewel het meestal om bescheiden werkzaamheden gaat ligt er een grote potentie in voor het behalen van winst voor de natuur. Deze maatregelen worden bovendien niet zomaar verplicht gesteld. Beschermde natuur wordt door veel werkzaamheden al heel snel negatief beïnvloed. Om die natuur te behouden is het noodzakelijk gebleken de bijbehorende werkzaamheden tot in het kleinste detail goed uit te voeren.”
Het boeken van natuurwinst door een juiste inzet van middelen bij het uitvoeren van natuurmaatregelen is de grootste drijfveer van “RANOX natuuraannemer”. Door projectbegeleiding, aannemerij, en kennis van ecologie binnen een bedrijf te combineren, kan RANOX natuuraannemer functionele natuurmaatregelen realiseren! Voor een aannemersbedrijf die dit soort maatwerk kan leveren, is zelfs in deze tijd van crisis ruimte!
Voor meer informatie zie: www.ranox.nl

Landelijk
Algemene contactgegevens
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Rens Hensgens
Rens Hensgens
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Anna Luijten
Anna Luijten
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Eva Henrard
Eva Henrard
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Bosch
Thijs Bosch
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij