12 maart 2013

Even voorstellen: Adri Clements

Liefde voor de natuur is Adri Clements van huis uit met de paplepel ingegoten. Na het behalen van zijn propedeuse Civiele Techniek heeft Adri in 2013 de HBO-opleiding Bos- en Natuurbeheer afgerond. Tijdens zijn studie heeft hij als stagiaire bij Sovon en de Werkgroep Grauwe Kiekendief onderzoek gedaan naar migratiepatronen van respectievelijk kolganzen en grauwe kiekendief. Hij studeerde af op een onderzoek naar de migratiepatronen van ringslangen in het Reeuwijkse Plassengebied bij RAVON. Sinds 2005 houdt hij zich intensief bezig met vogels en met name met vogeltrek. Als uitdaging ziet hij het fotografisch vastleggen van langstrekkende vogels en het relaties ontdekken tussen vogeltrek en weer. Adri heeft veel veldwerkervaring met vogels, amfibieën, reptielen, vlinders, libellen, nachtvlinders en planten. Hij voelt zich het meest thuis in waterrijke gebieden zoals moerassen en laagveen.
 
Adri zou graag zien dat natuur meer wordt geïntegreerd in het dagelijkse leven, met een evenwicht tussen bouwen en bewaren. Adri: “Een slimme oplossing is natuurinclusief bouwen. Door in de ontwerpfase van een gebouw al te kijken naar mogelijkheden om verblijfplaatsen voor bijvoorbeeld vleermuizen of gierzwaluwen te realiseren help je de natuur zonder dat daarvoor een hoge prijs betaald moet worden. Een andere oplossing is het multifunctioneel inrichten van gebieden: wanneer een gebied geschikt moet worden gemaakt voor waterberging is het een simpele truc om dit te integreren met natuurvriendelijke oevers, ecologische waterzuivering en bijvoorbeeld natuurlijke speelmogelijkheden voor kinderen. Integratie van meerdere functies leidt tot kostenbesparing met een netto even hoge opbrengst.”
foto_adri_regelink
Ook ziet Adri graag dat de advisering met betrekking tot faunapassages wordt verbeterd. “In de praktijk zie je nogal eens compenserende maatregelen die op papier voldoende zijn maar in de praktijk voor de fauna niets opleveren en ook nog eens veel geld kosten. Door goed gebruik te maken van kennis over faunapassages kan veel beter maatwerk worden geleverd. Het ecologische rendement schiet als gevolg daarvan omhoog. Adri: “Bij Regelink Ecologie & Landschap vind ik volop mogelijkheden om  te werken aan maatwerk & kwaliteit”.

Landelijk
Algemene contactgegevens
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Rens Hensgens
Rens Hensgens
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Anna Luijten
Anna Luijten
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Eva Henrard
Eva Henrard
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Bosch
Thijs Bosch
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij