4 januari 2013

Even voorstellen: Peter Twisk

Op zijn 14e werd Peter lid van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie waar hij ervaring opdeed met onder andere vogels en zoogdieren. In 1984 werd hij lid van de Zoogdiervereniging (toen Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming). In 1986 verscheen ‘Zoogdieren van de Benelux’ waarvan hij het deel over vleermuizen schreef én waarvoor hij alle illustraties maakte. Andere gidsen waar hij aan meewerkte zijn ‘Zoogdieren van West-Europa’, ‘Veldgids Diersporen’ en ‘Veldgids Europese zoogdieren’. In de loop der jaren is hij steeds dieper in de zoogdierstudie gedoken, en vooral in de studie van de vleermuizen. Hij heeft onder andere enkele jaren voor de Zoogdiervereniging gewerkt. Na zijn tijd bij de Zoogdiervereniging heeft hij een aantal jaren als zelfstandig ecoloog en illustrator gewerkt. Vanaf 2013 stelt hij zijn kennis en ervaring als ecoloog beschikbaar binnen het team van Regelink Ecologie & Landschap.
Peter: “Ik was op zoek naar een uitdagende werkomgeving en samenwerking met collega’s. Om goed invulling te geven aan de Flora- en Faunawet is het noodzakelijk dat we binnen de ecologische adviesbureaus meer samenwerken. Dat verhoogt de kwaliteit van het geleverde werk. Daaruit heb ik voor mijzelf de conclusie getrokken dat ik op zoek moest naar een inspirerende organisatie. Die vond ik bij Regelink Ecologie & Landschap.
Overstapkopie
Een ander aspect waarin Peter vindt dat verbetering mogelijk is, is het onderzoeken van ‘postzegeltjes’ waar een ingreep gaat plaats vinden. “Zulk onderzoek is enerzijds inefficiënt. Anderzijds doet het geen recht aan de schaal waarop de kwaliteit van het landschap invloed heeft op de ecologische waarden. Om die waarden te kunnen waarderen en de invloed van een ingreep goed te kunnen beoordelen is een bredere benadering nodig. FloraFaunaCheck.nl is daarvan een uitstekend voorbeeld”. Peter is van mening dat er in Nederland een groot draagvlak voor natuurbescherming aanwezig is. “Mensen krijgen te weinig praktische handvaten die ze helpen zorgvuldig om te gaan met die beschermde natuur. Dat geldt niet alleen voor iemand die broedende gierzwaluwen in huis heeft, maar ook natuurbeheerders hebben moeite om goed met boombewonende vleermuizen om te gaan. Dat kan beter. Mijn ambitie is om, samen met mijn collega’s, hier de komende jaren aan te werken”.
Peter Twisk

Landelijk
Algemene contactgegevens
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Rens Hensgens
Rens Hensgens
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Anna Luijten
Anna Luijten
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Eva Henrard
Eva Henrard
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Bosch
Thijs Bosch
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij