6 maart 2014

Aankondiging: Expertisemiddag praktisch toepassen van de Ff-wet

Sinds de invoering van de Flora- en faunawet worstelt het werkveld met een juiste uitvoering van deze wet. Praktisch omgaan met de verplichtingen uit de Flora- en faunawet en binnenkort met de nieuwe Natuurwet blijkt voor veel gemeenten een uitdaging. De gemeente Heerhugowaard heeft hierin al heel veel stappen gezet en deelt deze graag met u.
Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de Expertisemiddag Praktisch toepassen van de Flora- en faunawet. Het programma van de Expertisemiddagen vindt u op de site van Natuur in de Gemeente.

Gemeente Heerhugowaard – Woensdag 19 maart 2014

Presentatie: Van toen naar nu, de aanpak van en de omgang met de Flora- en faunawet binnen de Gemeente Heerhugowaard

In het verleden rees bij de gemeente Heerhugowaard de vraag: Wat is er al bekend met betrekking tot de beschermde flora en fauna in de gemeente? Informatie over flora en fauna in de gemeente was niet gebundeld, maar lag verspreid over verschillende afdelingen. Financiële middelen om al deze gegevens te bundelen en in te voeren was niet beschikbaar. De gemeente is vervolgens met een succesvolle alternatieve aanpak gekomen, waarbij Landschap Noord-Holland en burgers ook een rol spelen. De ins en outs daarvan worden tijdens deze middag uit de doeken gedaan.

Vraag: Wat wordt de rol van de afdeling wijkbeheer rond Flora- en faunawetzaken na invoering van de nieuwe Natuurwet? En hoe verhoudt deze rol zich tot die van andere gemeentelijke afdelingen die ook te maken hebben met uitvoeringsaspecten van de Flora- en faunawet?

De afdeling wijkbeheer van de Gemeente Heerhugowaard is nu opdrachtgever van de eigen stadswerf en het eigen ingenieursbureau. Ook werkt de afdeling Wijkbeheer nauw samen met Landschap Noord-Holland en met inwoners uit de gemeente. Daarnaast hebben de afdelingen Ruimtelijke Ontwikkeling, Handhaving en Omgevingsvergunning ook te maken met de Flora- en faunawet. Wat verandert er voor de afdeling Wijkbeheer wanneer de nieuwe Natuurwet moet worden toegepast, en welke rol is daarbij voor deze en andere afdelingen die met deze wet werken weggelegd? Krijgt Wijkbeheer een coördinerende rol, of is een andere taakverdeling verstandiger?
Met behulp van creatief facilitator Tom Vaessen gaan we van gedachten wisselen over de vraag van de Gemeente Heerhugowaard en worden mogelijke oplossingen aandragen.
Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht op de website van het platform Natuur in de Gemeente.

Landelijk
Algemene contactgegevens
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Rens Hensgens
Rens Hensgens
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Anna Luijten
Anna Luijten
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Eva Henrard
Eva Henrard
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Bosch
Thijs Bosch
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij