28 april 2014

Expertisemiddagen een succes!

In de afgelopen maanden werden op initiatief van het Platform Natuur in de Gemeente drie succesvolle expertisemiddagen over Natuurwetgeving in de gemeente gehouden. Deze middagen werden georganiseerd door de gastgemeenten Westland, Heerhugowaard en Groningen, in samenwerking met Regelink Ecologie & Landschap en Orange Logic.
Het blijkt dat het toepassen van de natuurwet en de natuurregelgeving in de praktijk ingewikkeld kan zijn. Daarnaast zijn er tussen gemeenten grote verschillen in het natuurbeleid dat wordt gevoerd en de expertise waarover zij beschikken op natuurvlak. Dit leidt naast succesverhalen ook tot veel vragen, vooral wanneer sprake is van een beperkte aanwezigheid van kennis en kundigheid op natuurvlak.
De drie gastgemeenten verzorgden voor hun expertisemiddag ieder een locatie en presenteerden een onderwerp dat betrekking heeft op natuurwetgeving en waar zij trots op zijn. Over dit onderwerp werd vervolgens een probleemstelling ingebracht waar de deelnemers middels een creatieve sessie ideeën en oplossingen voor aandroegen. Het uitwisselen van kennis en kunde en de interactie tussen gemeenten, andere overheidsinstanties, adviesbureaus en bedrijven stonden op deze middagen centraal.

Landelijk
Algemene contactgegevens
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Rens Hensgens
Rens Hensgens
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Anna Luijten
Anna Luijten
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Eva Henrard
Eva Henrard
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Bosch
Thijs Bosch
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij