3 september 2011

Gebruik van de Nationale Databank Flora en Fauna

De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is een landelijke database waar de meeste betrouwbare waarnemingen van flora en fauna in zijn opgenomen. Regelmatig worden wij door opdrachtgevers gevraagd of wij ook gebruik maken van de data uit de NDFF. Via dit bericht leggen wij uit in hoeverre wij gebruik maken van deze gegevens.
De NDFF is een product van de Gegevensautoriteit Natuur (GaN). De Gegevensautoriteit Natuur is een onafhankelijke stichting die door de overheid is opgezet. Hun taak is: “het bevorderen van de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en volledigheid van natuurgegevens voor bedrijven en overheden”. De GaN dient vanaf 2013 kostenneutraal te zijn.

NDFF en ecologische adviesbureaus

Ecologische adviesbureaus zijn gebaad bij de waarnemingen uit de NDFF. Resultaten van actuele veldinventarisatie die ecologische adviesbureaus uitvoeren kunnen met behulp van NDFF data in historisch perspectief geplaatst worden en het is mogelijk dat soorten of functies niet waargenomen zijn, terwijl deze wel in het plangebied voorkomen. Het is dan ook niet vreemd dat de branchevereniging Netwerk Groene Bureaus al enkele jaren in gesprek is met de GaN om tot een overeenkomst te komen hoe ecologische adviesbureaus gebruik kunnen maken van de data uit de NDFF. Tot nu toe heeft dit geen concrete resultaten opgeleverd. Het is voor ecologische adviesbureaus op dit moment niet mogelijk om een abonnement op de NDFF te hebben en voor alle projecten gebruik te maken van de data uit de NDFF.

Via opdrachtgevers

De GaN richt zich op dit moment op het aanbieden van abonnementen aan opdrachtgevers. Zo zijn een groot aantal provincies, waterschappen, gemeenten en enkele aannemers aangesloten op de NDFF. Het is voor ecologische adviesbureaus wel mogelijk om via een opdrachtgever met abonnement op de NDFF gebruik te maken van de data uit de NDFF. De GaN geeft hiervoor tijdelijke accounts uit waarmee een ecologisch adviesbureau tijdelijk toegang krijgt tot het uitvoerportal.

Wat kan dan wel?

Als ecologisch adviesbureau is het mogelijk gebruik te maken van verspreidingskaarten zoals die staan op Telmee en Waarneming.nl. Ook is het mogelijk gebruik te maken van diensten van het Natuurloket. Slechts in enkele gevallen wegen de kosten hiervan op tegen de meerwaarde die met de data uit het Natuurloket verkregen wordt.

Wij zitten niet stil

Uit maatschappelijk oogpunt vinden wij het onverantwoord dat het voor ecologische adviesbureaus slechts beperkt mogelijk is gebruik te maken van de data uit de NDFF. Wij begrijpen het dilemma van de GaN dat het aansluiten van de ecologische adviesbureaus een financieel lastig punt is. Met ons “out-of-the-box” denken hebben wij oplossingen bedacht hoe ecologische adviesbureaus toch gebruik kunnen maken data uit de NDFF. Daarom werken wij samen met de GaN aan het project: Quickscanhulp.nl.

Landelijk
Algemene contactgegevens
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Rens Hensgens
Rens Hensgens
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Anna Luijten
Anna Luijten
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Eva Henrard
Eva Henrard
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Bosch
Thijs Bosch
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij