29 mei 2014

Gemeentebrede inventarisatie Purmerend

In 2013 heeft de gemeente Purmerend aan Regelink Ecologie & Landschap gevraagd om de potentiële natuurwaarden van de gehele gemeente in kaart te brengen. Het detailniveau hierbij is dusdanig geweest dat van ieder object (bijvoorbeeld een gebouw, boom of watergang) de mogelijk aanwezige soorten bepaald zijn. De gegevens hiervan zijn in onze online applicatie FloraFaunaCheck.nl verwerkt.
Voor veel ingrepen hoeft de gemeente nu dus geen ecologische quickscans meer uit te voeren. Dit houdt in dat er in sommige gevallen zelfs helemaal geen onderzoek meer noodzakelijk is, of dat direct begonnen kan worden met soortgericht onderzoek.
Maar voor de gemeente Purmerend was deze stap nog niet groot genoeg. Vanaf begin april 2014 zijn wij aan de slag gegaan om van de gehele gemeente de daadwerkelijke natuurwaarden in kaart te brengen. Er wordt momenteel onderzoek uitgevoerd naar huismussen. Andere soorten en soortgroepen die geïnventariseerd gaan worden zijn: uilen, roofvogels, gierzwaluwen, vleermuizen, vissen, amfibieën en flora.

Ecoloog Mischa van der Hout inventariseert vleermuizen in Purmerend.

Ecoloog Mischa van der Hout inventariseert vleermuizen in Purmerend.


De gegevens van deze inventarisaties zullen worden toegevoegd aan de reeds bestaande portal van Gemeente Purmerend. Zodoende wordt er een zo volledig mogelijk beeld gekregen van de aanwezige beschermde soorten binnen gemeente Purmerend. Voor veel ingrepen is dan helemaal geen onderzoek meer nodig, en kan er direct gericht worden op mitigerende maatregelen. Dit kan een tijdswinst opleveren van meer dan een jaar!
Vogelspecialist Thijs Fijen inventariseert huismussen in de gemeente Purmerend.

Vogelspecialist Thijs Fijen inventariseert huismussen in de gemeente Purmerend.


[scroll_popup show_at=250 width=250]
Al twee gemeenten gingen u voor in een gemeentebrede inventarisatie. Daarnaast is voor nog drie andere gemeenten al een gemeentebrede potentieinschatting uitgevoerd in het kader van FloraFaunaCheck.nl!
Wil uw organisatie ook gebruik maken van FloraFaunaCheck.nl om grootschalige inventarisatiegegevens direct toegankelijk en toepasbaar te maken? Neem dan contact op met Danny Eijsackers.
Wilt u meer informatie over het onderzoek in de gemeente Purmerend? Neem dan contact op met projectleider Mischa van der Hout.
[/scroll_popup]

Landelijk
Algemene contactgegevens
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Rens Hensgens
Rens Hensgens
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Anna Luijten
Anna Luijten
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Eva Henrard
Eva Henrard
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Bosch
Thijs Bosch
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij