10 augustus 2010

Grootschalig vleermuisonderzoek Achterhoek verloopt voorspoedig.

Rijkswaterstaat is voornemens tussen Eibergen en Enschede een nieuwe N-weg aan te leggen. Deze nieuwe weg dient de dorpskernen van Eibergen en Haaksbergen te ontlasten van verkeer en de doorstroming van verkeer te vergroten. Ter voorbereiding van een goede inpassing en een ontheffingsaanvraag in het kader van de Flora- en faunawet heeft Rijkswaterstaat aan Regelink Ecologie & Landschap verzocht onderzoek te doen naar het voorkomen van vleermuizen.
Gedurende vijf bezoeken werd het plangebied geïnventariseerd. De waargenomen soorten zijn zeer divers, zo zijn verblijfplaatsen gevonden van gewone dwergvleermuis, laatvlieger, gewone grootoorvleermuis, rosse vleermuis, Brandt’s vleermuis en franjestaart. Tevens zijn foeragerend ook de watervleermuis en de baardvleermuis waargenomen.
Door tijdig een gedegen onderzoek naar de aanwezige vleermuizen uit te voeren, bleek het mogelijk de toekomstige weg goed in te passen in het huidige landschap. Vleermuizen zijn namelijk een goede indicator voor connectiviteit van het landschap.

Landelijk
Algemene contactgegevens
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Rens Hensgens
Rens Hensgens
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Anna Luijten
Anna Luijten
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Eva Henrard
Eva Henrard
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Bosch
Thijs Bosch
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij