19 maart 2012

Het broedvogelseizoen is weer begonnen

15 maart wordt vaak als richtlijn genomen voor de start van het broedseizoen. Sommige soorten zijn iets eerder en hebben zelfs al jongen andere soorten zijn later. Deze variatie maakt het erg lastig om een concrete periode te noemen waarbinnen werkzaamheden kunnen plaatsvinden.

De Flora- en faunawet stelt dat het niet toegestaan is om broedvogels en hun nesten opzettelijk te verstoren (Artikel 10 en 11). Op het moment dat energie in het bouwen van een nest of in het broeden is gestopt, is er begonnen met broeden en zijn de vogels en de nesten voor de duur van het broeden beschermd. Een uitzondering hierop zijn de jaarrond beschermde nesten. Deze nesten zijn, zoals de naam al doet vermoeden, jaarrond beschermd. Veelal omdat de vogels waarvan deze nesten zijn zelf niet of nauwelijks nesten kunnen bouwen, of omdat hun nestlocaties zeer specifiek zijn en daardoor gelimiteerd beschikbaar.

De lange periode waarin vogels broeden zorgt nog wel eens voor problemen tijdens ruimtelijke ontwikkelingen (zoals slopen, nieuwbouw en verbouwingen). De belangrijkste oorzaak is dat er niet tijdig aan broedvogels is gedacht. Iedere situatie en locatie is verschillend en daarom vereist het werken met broedvogels maatwerk. Te denken valt aan het ongeschikt maken van het broedgebied voorafgaand aan het broedseizoen, een andere tijdsplanning van de ingreep waardoor deze niet samenvallen met het broedseizoen of ecologische begeleiding waarbij op locatie wordt gekeken wat mogelijk is. In veel gevallen kan een pragmatische oplossing bedacht worden waardoor het aantreffen van broedvogels niet noodzakelijk voor vertraging zorgt. Het is hierbij van belang dat er pro-actief naar broedvogels gekeken wordt in plaats van reactief.
Mocht u onverhoopt tijdens werkzaamheden op broedvogels stuiten, twijfel dan niet om een ecoloog in te roepen. Regelink Ecologie & Landschap heeft speciaal voor dit soort situaties en vragen een speciaal telefoonnummer geopend: 085-2737330. Door middel van dit telefoonnummer krijgt u snel een van onze ecologen aan de lijn die u kan adviseren. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat het niet altijd mogelijk is een volledig advies te geven zonder eerst ter plaatse onderzoek uit te voeren.

Landelijk
Algemene contactgegevens
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Rens Hensgens
Rens Hensgens
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Anna Luijten
Anna Luijten
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Eva Henrard
Eva Henrard
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Bosch
Thijs Bosch
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij