7 mei 2018

Het veldseizoen staat weer voor de deur!

Het veldseizoen staat weer voor de deur! En ook in 2018 hebben we weer een aantal mooie opdrachten in het vooruitzicht. We zien een aantal bekende opdrachten en opdrachtgevers weer terug en ook een aantal nieuwe. Een kleine vooruitblik!

Gemeentebrede inventarisaties voor Weesp, Hellevoetsluis, en Apeldoorn

Voor de gemeente Weesp gaan we dit jaar, net als afgelopen jaar in Purmerend, een herhaling van de gemeentebrede inventarisatie uitvoeren. In de zomerperiode gaan we binnen de gehele gemeente op zoek naar beschermde soorten om deze in kaart te brengen.

In Hellevoetsluis gaan we voor de gemeente en woningstichting Maasdelta Groep ook een gemeentebrede inventarisatie uitvoeren op Gierzwaluw, Huismus en vleermuizen. Net als voor de gemeente Weesp brengen we zo in kaart waar deze soorten in de gemeente voorkomen.

De gegevens van beide inventarisaties worden ontsloten via FloraFaunaCheck.nl. Zo kunnen gemeente, bewoners en bedrijven uit Weesp en Hellevoetsluis snel inzicht krijgen in welke beschermde soorten er binnen de gemeente voorkomen. Zo kunnen medewerkers van gemeenten direct zien welke inspanning een bewoner of bedrijf moet leveren om te voorkomen dat de Wet natuurbescherming overtreden wordt.

Voor de gemeente Apeldoorn gaan we, samen met Arcadis, aan de slag met een soortmanagamentplan voor de hele gemeente. Het soortmanagementplan geeft, op basis van een gemeentebrede inventarisatie, een standaardwerkwijze voor het nemen van mitigerende maatregelen die noodzakelijk zijn wanneer bepaalde soorten en functies op de betreffende locatie aanwezig zijn.

Monitoring mitigerende maatregelen ring Groningen

In Groningen gaan we aan de slag met de monitoring van de mitigerende maatregelen die getroffen zijn vanwege werkzaamheden aan het Julianaplein. Deze werkzaamheden gaan ten koste van fourageergebied en vliegroutes van watervleermuis, gewone dwergvleermuis en laatvliegers. Om negatieve effecten op de soorten te voorkomen zijn mitigerende maatregelen getroffen en wij gaan aan de slag met de monitoring hiervan.

ANLb en inventarisaties langs het spoor

Net als voorgaande jaren gaan we ook dit jaar weer aan de slag met beleidsmonitoring van de beschermde amfibieën en vissen onder het ANLb. Dit is ondertussen het derde jaar dat we hier aan bij mogen dragen. Daarnaast loopt ook de opdracht voor de inventarisaties langs spoorlijnen in Zuid-Oost Nederland voor ProRail verder door.

Naast deze opdrachten gaan hebben we uiteraard nog veel meer mooie werkzaamheden op stapel staan. Hou vooral onze social media en website in de gaten om op de hoogte te blijven van waar we mee aan de slag zijn!

Bereikbaarheid tijdens het veldseizoen

De start van het veldseizoen is op 15 mei. Omdat we veel met veldwerk bezig zijn, kan het zijn dat we de komende maanden moeilijker te bereiken zijn dan normaal.

Landelijk
Algemene contactgegevens
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Rens Hensgens
Rens Hensgens
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Anna Luijten
Anna Luijten
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Eva Henrard
Eva Henrard
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Bosch
Thijs Bosch
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij