3 juli 2012

Integreer ecologie duurzaam in uw gebouw

BREEAM is internationaal de meest bekende maatlat voor de beoordeling van de duurzaamheid van nieuwe en bestaande gebouwen. Binnen deze beoordeling heeft Landgebruik & Ecologie een prominente plaats. Aan de hand van een zestal onderdelen kunnen credits worden toegekend die in combinatie met credits van andere categorieën leiden tot een score op de BREEAM maatlat. Om credits te krijgen voor het onderdeel Landgebruik & Ecologie kunt u door Regelink Ecologie & Landschap een natuurrapportage laten opstellen. In deze rapportage gaan we in op de ligging van uw gebouw, aanwezige planten en dieren in het plangebied, de impact van het gebouw op de omgeving en de het duurzaam medegebruik van planten en dieren van het plangebied. Vaak is met een aantal eenvoudige inrichtingsmaatregelen en een goede keuze van de bouwlocatie al een behoorlijke ecologische winst te behalen, een belangrijk aspect voor duurzaam ondernemen.
Niet elke locatie heeft dezelfde potenties, maar toch is voor vrijwel elk gebouw wel wat te bedenken. Veel gebouwen kunnen door een eenvoudige wijziging in de bouw een waardevolle verblijfplaats voor vleermuizen worden. Door het plaatsen van specifieke nestkasten kunnen vogelsoorten langdurig van het gebouw als nestplaats gebruik maken.
Wanneer de buitenruimte wordt ingericht met besdragende struiken of een uitgekiende begroeiing van nectarleverende planten kunnen vogels en insecten een groot deel van het jaar in de tuin foerageren (voedsel zoeken).

Landelijk
Algemene contactgegevens
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Rens Hensgens
Rens Hensgens
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Anna Luijten
Anna Luijten
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Eva Henrard
Eva Henrard
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Bosch
Thijs Bosch
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij