5 augustus 2015

Investeren in onderzoek naar windenergie

Het gebruik van windenergie zit in de lift. Het is van belang om bij windenergieprojecten ook rekening te houden met de effecten op fauna, zoals vogels en vleermuizen. Hoe duurzaam is windenergie immers als turbines vogels en vleermuizen doden? In de praktijk blijkt dit goeddeels te voorkomen. Bovendien kunnen mogelijke effecten op fauna voor vertraging in het planologisch proces zorgen.
Derhalve voert Regelink Ecologie & Landschap onderzoeken uit naar de effecten van windenergie op fauna. Om dit type onderzoek een kwaliteitsimpuls te geven hebben we op diverse fronten geïnvesteerd. Bijvoorbeeld in een klimcertificaat, zodat we windturbines mogen beklimmen. Maar we hebben ook software aangeschaft om grote hoeveelheden geluidsbestanden te analyseren. Bovendien is de samenwerking met enkele specialisten de afgelopen tijd versterkt.

Klimcertificaat

Diverse opdrachtgevers vragen voor het klimmen in windturbines vanuit veiligheidsoverwegingen naast een VCA-VOL certificaat* ook een certificaat “Klimmen en werken op hoogte in windturbines”. In het voorjaar van 2015 heeft Thijs Molenaar samen met Jasja Dekker de hiervoor benodigde cursus gedaan en het certificaat behaald. Thijs heeft daarmee naast een rotsklimcertificaat en een boomklimcertificaat nu ook een windturbineklimcertificaat. Als collega’s zijn we benieuwd wat zijn volgende klimcertificaat wordt.

Automatische analyse van geluidsbestanden

Bij onderzoek naar de effecten van windturbines op vleermuizen wordt langdurig een grote hoeveelheid data verzameld met speciale recorders (SM2Bat+ en Batcorder). De analyse van deze bestanden is handmatig extreem tijdrovend. Er zijn diverse aanbieders van software die automatisch vleermuisgeluiden analyseren. Deze aanbieders hebben we uitgebreid uitgehoord over hun software, wat hun filosofie is achter de software en de ervaring en kennis die ze zelf met vleermuizenonderzoek hebben. Uiteindelijk is besloten in zee te gaan met de Duitse experts van ecoObs, dit bedrijf bestaat uit enkele vleermuisonderzoekers die gepromoveerd zijn op het geautomatiseerd analyseren van geluiden. Uit hun promotieonderzoek is het bedrijf ecoObs voortgekomen. Met deze software komen we tot maximale kwaliteit in het automatisch analyseren van vleermuisgeluiden.

Een mast die zowel op de grond als op 30 meter hoogte alle echolocatie geluiden van langsvliegende vleermuizen opneemt.

Een mast die zowel op de grond als op 30 meter hoogte alle echolocatie geluiden van langsvliegende vleermuizen opneemt.

Samenwerking met specialisten

Onderzoek naar de effecten van windturbines is een vak apart. Bovendien vraagt ieder project om een eigen aanpak. Daarom hebben we afgelopen tijd ook geïnvesteerd in de relatie met diverse specialisten. Zo huren we masten om op hoogte te kunnen meten bij The Fieldwork Company en sparren we graag over nieuwe jurisprudentie met onze vaste samenwerkingspartner Jasja Dekker.
Heeft u een locatie waar onderzoek en een effectenanalyse voor windturbines noodzakelijk zijn? Vincent Nederpel helpt u daar graag mee.
*Een VCA-VOL certificaat is gericht op veilig werken op bouwplaatsen en is ook bij het betreden van windturbines vaak verplicht.

Landelijk
Algemene contactgegevens
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Rens Hensgens
Rens Hensgens
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Anna Luijten
Anna Luijten
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Eva Henrard
Eva Henrard
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Bosch
Thijs Bosch
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij