12 november 2019

Maak natuurinclusief de norm!

Een brede coalitie van wetenschappers, natuurorganisaties, grote spelers in de bouw en het uitgebreide NL Greenlabel-partnernetwerk heeft een brief aan ministers Carola Schouten en Stientje van Veldhoven opgesteld waarin we er gezamenlijk op aandringen om natuurinclusief bouwen tot norm te verheffen. De overheid wordt gevraagd om hierin het initiatief te nemen en natuur als uitgangspunt voor een daadkrachtig beleid te nemen. Een oproep die wij als ecologisch adviesbureau en kennispartner van NL Greenlabel van harte onderschrijven!

Natuurlijk integraal denken

Voor natuurinclusief bouwen is het belangrijk om ‘natuurlijk integraal te denken’. De natuur is niet iets wat ‘erbij’ komt, maar wat onderdeel is van het gehele plan. We zoeken naar de mogelijkheden om met een project of ontwikkeling aan te sluiten bij bestaande en lokale natuurwaarden. Door in een vroeg stadium in de planvorming natuur mee te nemen kunnen functies van het ecosysteem worden versterkt.

We zien gelukkig al voorbeelden waarin natuurinclusief de norm wordt. Zo stimuleren Soortmanagementplannen natuurinclusief bouwen door bij nieuwe bouwprojecten ook een ‘woonvoorraad’ aan te leggen voor beschermde soorten. Of bij de advisering voor BREEAM, de certificering voor duurzame gebouwen en terreinen, waarbij punten toegekend worden voor ecologie. Een beweging de goede kant op, maar we zien graag dat de natuur bij alle nieuwe projecten een integraal onderdeel wordt van de planvorming.

Buitenruimte bij het gebouw van het NIOO-KNAW. Het gebouw is onderdeel van het omliggende ecosysteem. (Foto: Heem)

Groener, gezonder en gelukkiger!

Meer natuur en biodiversiteit betekent meer groen, betere waterberging en minder hittestress. Maar ook minder overlast van bijvoorbeeld eikenprocessierupsen of andere plaagdieren. En het is aangetoond dat mensen in een groene omgeving gelukkiger zijn dan in een stenen omgeving.

De impact van natuurinclusief bouwen gaat verder dan enkel ‘de plantjes en de beestjes’. Het draagt ook bij aan ons leefklimaat en kwaliteit van leven. Daarom is natuurinclusief bij ons al de norm. We zouden het geweldig vinden als dit ook door de minister gesteld wordt!

Wilt u de brief aan Minister Schouten en minister Van Veldhoven lezen? Deze is te lezen via de website van NL Greenlabel.

Landelijk
Algemene contactgegevens
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Rens Hensgens
Rens Hensgens
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Anna Luijten
Anna Luijten
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Eva Henrard
Eva Henrard
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Bosch
Thijs Bosch
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij