9 juli 2018

Meer aandacht nodig voor beschermde diersoorten bij sloop

Bij één op de twee sloopactiviteiten gaan verblijfplaatsen verloren van beschermde diersoorten zoals vleermuizen, zwaluwen en kerkuilen. Dit leidt tot achteruitgang van biodiversiteit én tot het stilleggen van sloopactiviteiten en overtreding van natuurwetgeving. Daarmee gaat ook draagvlak voor natuur verloren. Bij voorgenomen sloopactiviteiten is hiervoor meer aandacht nodig, zo stelt het Netwerk Groene Bureaus waar wij bij aangesloten zijn.

Meldingsplicht bij sloopactiviteiten

Voor sloopactiviteiten geldt een meldingsplicht bij gemeenten. Daarbij wordt de melder gevraagd naar mogelijke gevolgen van de voorgenomen sloop voor flora en fauna. Bij negatieve effecten op beschermde soorten en/of verblijfplaatsen zijn speciale maatregelen of een ontheffing van de provincie nodig. Echter, in de praktijk worden daadwerkelijke gevolgen van sloop op flora en fauna weinig gemeld. De gemeente krijgt bij de sloopmelding dan onvoldoende informatie om te zorgen voor de naleving van de Wet natuurbescherming.

Controle door de provincie

De provincie controleert steeds vaker of bij slopen (en bouwen) natuurwetgeving wordt overtreden. Als de provincie bij sloop (of bouw) beschermde soorten aantreft, kunnen de werkzaamheden worden stilgelegd. Ook kan na de sloop nog controle plaatsvinden. Burgers worden daardoor door natuurwetgeving overvallen, ten koste van het draagvlak voor natuur.

Raadpleeg vooraf de gegevens over beschermde soorten in uw gemeente!

Een aantal gemeenten wijst bij hun algemene voorlichting over slopen al op het belang van beschermde soorten en van naleving van natuurwetgeving. Het Netwerk Groene Bureaus roept alle gemeenten op meer aandacht te geven aan beschermde flora en fauna bij sloop- en bouwwerkzaamheden.

Raadplegen van gegevens over het voorkomen van soorten in de gemeente kan daarbij behulpzaam zijn, evenals het opvragen van nadere informatie bij melders van de sloop. Ook zou het formulier voor het melden van sloop nadrukkelijker kunnen wijzen op de Wet natuurbescherming. De consequenties van aanwezige flora en fauna voor kleinere particuliere sloopactiviteiten kan de gemeente verlichten met soortmanagementplannen die gebiedsontheffïngen mogelijk maken voor veel voorkomende sloopactiviteiten. Hierdoor vergt niet iedere sloopmelding met mogelijk effect op flora en fauna een apart onderzoek. Ook is het mogelijk om informatie over de (mogelijke) aanwezigheid van beschermde flora en fauna al op te vragen via onze applicatie FloraFaunacheck.nl.

Landelijk
Algemene contactgegevens
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Rens Hensgens
Rens Hensgens
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Anna Luijten
Anna Luijten
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Eva Henrard
Eva Henrard
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Bosch
Thijs Bosch
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij