23 januari 2017

Mini-symposium 'eDNA in Ecologisch onderzoek'

Ecologie zit in ons DNA. Die verbindende factor is de reden om, in samenwerking met Datura, op woensdagmiddag 22 februari 2017 een mini-symposium ‘Nieuwe toepassingen: eDNA in Ecologisch onderzoek’ te organiseren bij Helicon in Velp. U bent daarvoor van harte uitgenodigd!
eDNA wordt steeds meer gebruikt om de aan- of afwezigheid van soorten aan te tonen. Deze middag vertellen 4 sprekers waarom zij eDNA gebruiken in hun onderzoeken. De nadruk deze middag ligt op het toepassen van eDNA in het kader van natuurwetgeving.

Programma

Toepassen van eDNA in natuuronderzoek

Menno Soes: Projectleider en ecoloog bij Bureau Waardenburg, ecologisch onderzoeksbureau.
Toepassen van eDNA biedt mogelijkheden om soorten waar te nemen die op andere wijze lastig aan te tonen zijn. Menno Soes zal ingaan op de voor- en nadelen, beperkingen en het gebruik van eDNA in de toekomst.

Muizen monitoren met eDNA.

Kees van Bochove: Directeur en onderzoeker bij Datura, een DNA laboratorium.
De aan- of afwezigheid van muizen aantonen met vallenonderzoek vraagt een behoorlijke inspanning. Diverse onderzoeken tonen inmiddels aan dat eDNA zeer geschikt is voor het aantonen van waterspitsmuis en noordse woelmuis. Kees van Bochove bespreekt hoe dit in zijn werk gaat en wat de toepasbaarheid is voor het aantonen van de aanwezigheid van andere zoogdieren

Gebruikt van eDNA in wetenschappelijk onderzoek

Maarten Schrama: Onderzoeker bij het Centrum voor Milieuwetenschappen (CML) – Universiteit Leiden.
eDNA-gebaseerde monitoringsproducten worden voornamelijk gebruikt voor de monitoring van gewervelden. Het CML werkt aan het bruikbaar maken van eDNA voor de monitoring van ongewervelden voor het monitoren van diversiteit en het in kaart brengen van (relatieve) biomassa. Wat zijn hierin de belangrijkste vondsten en uitdagingen.

eDNA monitoring van vissen in de grote rivieren

Ben Griffioen: Onderzoeker bij Imares, IJmuiden.
De huidige vismonitoring in de grote rivieren is grotendeels gebaseerd op fuikonderzoek. In het voorjaar van 2016 zijn eDNA monster verzameld, tegelijk met het fuikenonderzoek. Hoe verhouden de resultaten van het eDNA onderzoek zich tot het fuikonderzoek? Is eDNA bruikbaar voor monitoring van vissen in de grote rivieren?

Algemene informatie

Datum:                       22-02-2017
Tijdstip:                      Inloop: 15:00 uur, start symposium: 15:30 uur
Locatie:                      Helicon Velp, Larensteinselaan 26b, 6882 CT, Velp
Kosten:                      Deelname is kosteloos
Dagvoorzitter:            Johannes Regelink

Landelijk
Algemene contactgegevens
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Rens Hensgens
Rens Hensgens
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Anna Luijten
Anna Luijten
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Eva Henrard
Eva Henrard
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Bosch
Thijs Bosch
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij