3 december 2015

Nieuwe Green Deal voor de realisatie van 1000 hectare nieuwe stedelijke natuur

Tijdens het vakevent Future Green City op 24 november in ‘s-Hertogenbosch is de Green Deal ondertekend, waar ook Regelink Ecologie & Landschap aan meewerkt. Het doel is de realisatie van minimaal 1000 hectare natuurlijk beheerd groen in of aan de rand van bebouwd gebied. Dit draagt bij aan verduurzaming van dorp en stad en de biodiversiteit.

Kansen voor samenleving en flora & fauna

De Green Deal ‘1000 hectare nieuwe stedelijke natuur’ is ondertekend door NL Greenlabel, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Branchevereniging VHG, De Vlinderstichting en Regelink Ecologie & Landschap, in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken.
De ambitie van de ondertekenaars is om stedelijke natuur duurzamer en biodiverser te maken. In onze directe leefomgeving is weliswaar veel groen te vinden, maar groen is niet automatisch natuur. De gezamenlijke initiatiefnemers zien de buitenruimte als kans. Kans voor een prachtig habitat voor flora en fauna, die tegelijkertijd toegankelijk is voor mensen midden in een woonwijk, aan de rand van de stad of op een industrieterrein.

Natuurlijk en duurzaam groen

Enkele tientallen gemeenten tonen interesse in deelname aan dit project. Er zijn inmiddels veel goede voorbeelden waaruit blijkt dat natuurlijke groen steeds hoger op de agenda komt te staan. Zo zijn er braakliggende percelen van gemeenten waar men ‘tijdelijke natuur’ aanlegt en worden gebieden voor waterberging zo vormgegeven dat er een forse meerwaarde ontstaat voor wilde planten en dieren. Strakke gazons veranderen in bloemrijk grasland. Kortom: in veel projecten zorgt men al vanaf de eerste planningsfase dat het natuurlijk groen geen sluitpost is, maar volwaardig meetelt. Daarnaast biedt deze Green Deal kansen om meer ervaring op te doen over natuurvriendelijk beheer, weerstand te bieden aan klimatologische veranderingen en bij te dragen aan de gezondheid van inwoners en aan het versterken van de sociale cohesie.
1000 Hectare nieuwe stedelijke natuur ontwikkelen, kunnen we niet alleen! Laten we samen Nederland groener, biodiverser, waterresistenter en duurzamer maken. Wilt u bijvoorbeeld als overheid, terreinbeherende organisatie, projectontwikkelaar of grondeigenaar invulling geven aan een stuk grond of een natuurvriendelijk beheerplan opstellen? Ook ú kunt aanhaken, doet u met ons mee?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lucia Schat (Regelink Ecologie & Landschap) via lucia.schat@regelink.nl.

De vertegenwoordigers voor de Green Deal nieuwe stedelijke natuur in De Levende Tuin op Future Green City.

De vertegenwoordigers voor de Green Deal nieuwe stedelijke natuur in De Levende Tuin op Future Green City.

Landelijk
Algemene contactgegevens
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Rens Hensgens
Rens Hensgens
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Anna Luijten
Anna Luijten
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Eva Henrard
Eva Henrard
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Bosch
Thijs Bosch
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij