18 maart 2014

Nieuwe medewerkers bij Regelink Ecologie & Landschap

Sinds kort heeft Regelink Ecologie & Landschap drie nieuwe medewerkers: Bart de Rooy, Danny Eijsackers en Lucia Schat. Zij stellen zich graag aan u voor:
Bart de RooyBart de Rooy: “Ik heb altijd met een onderzoekende blik naar de natuur gekeken. Na de lerarenopleiding Biologie tweedegraads heb ik Bos- en Natuurbeheer gestudeerd aan Van Hall-Larenstein te Velp. Daar groeide mijn interesse voor de vegetatiekunde. Na praktijkervaring te hebben opgedaan met enkele amfibieënprojecten (o.a. aan knoflookpad en poelkikker) studeerde ik af op de verspreidingsecologie van de eikelmuis in Zuid-Limburg. In mijn vrije tijd ben ik nauw betrokken bij verspreidingsonderzoek aan Limburgse amfibieën, waaronder de vuursalamander. Binnen Regelink Ecologie & Landschap wil ik meer vegetatieonderzoek mogelijk maken, vooral in het kader van beheerevaluaties.”
 
 

Danny EijsackersDanny Eijsackers: “Ik ben aan de Landbouwuniversiteit Wageningen afgestudeerd als landschapsarchitect en landschapsecoloog. Daarna werkte ik bijna zes jaar in Hongarije aan de ontwikkeling van een nieuw nationaal park, regionale ecologische netwerken, plattelandsontwikkeling en agrarisch natuurbeheer. Weer terug in Nederland was ik onder andere projectleider bij Dienst Landelijk Gebied. Vervolgens heb ik me bij de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland drie jaar beziggehouden met de herijking van de EHS in Zuid-Holland en het vergroten van betrokkenheid van stadsbewoners bij de natuur en ontwikkeling van het agrarisch natuurbeheer. De ambitie van Regelink Ecologie en Landschap om de relatie tussen mens en natuur te verbeteren en de kennis en ervaring van het team daarvoor in te zetten spreekt mij erg aan. Ik wil de komende periode daaraan graag een bijdrage leveren.”
 
 

Lucia SchatLucia Schat: “Natuur heeft altijd een belangrijk deel van mijn leven uitgemaakt. Maar pas na het afronden van de studie Social Work heb ik de daad bij het woord gevoegd en heb ik Wildlife Management aan het Van Hall Instituut in Leeuwarden gestudeerd. Tijdens die studie voerde ik aan de Massey University en het Department of Conservation in Nieuw-Zeeland onderzoek uit aan de Nieuw-Zeelandse gekko en de Nieuw-Zeelandse plevier. Mijn afstudeeronderzoek bij Natuurmonumenten betrof een combinatie van beide studies: opzetten van ‘nature communities’ en betrekken van mensen bij de natuur. In mijn vrije tijd houd ik mij bezig met onderzoek naar het trekgedrag van de Ooievaar. Binnen Regelink Ecologie & Landschap ben ik projectleider van het Platform Natuur in de Gemeente. Met mijn kennis over en interesse in maatschappij en natuur wil ik deze twee werelden sterker met elkaar verbinden.”
Wilt u kennis maken met het volledige team? Kijk dan op de team-pagina.

Landelijk
Algemene contactgegevens
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Rens Hensgens
Rens Hensgens
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Anna Luijten
Anna Luijten
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Eva Henrard
Eva Henrard
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Bosch
Thijs Bosch
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij