23 mei 2017

Nieuwland en Regelink werken samen aan FloraFaunaCheck.nl

Regelink Ecologie & Landschap heeft zes jaar geleden FloraFaunaCheck.nl ontwikkeld. Om beter gebruik te kunnen maken van nieuwe technische mogelijkheden is besloten de webapplicatie geheel te vernieuwen. Daarvoor is een samenwerking met Nieuwland Geo-Informatie aangegaan.  
regelink-nieuwland-florafaunacheck
Met Florafaunacheck voorkomt een gemeente het steeds weer opnieuw inventariseren van kleine gebieden. Met behulp van een eenmalige grote gebieds- of gemeente dekkende inventarisatie komt via FloraFaunaCheck.nl de informatie inzichtelijk beschikbaar voor beleidsmakers, initiatiefnemers en burgers.

Samenwerking met Nieuwland Geo-Informatie

Nieuwland Geo-Informatie is als GIS expert reeds 30 jaar op de markt actief, zowel in het detacheren en opleiden van GIS experts als in het ontwikkelen en beheren van diverse software oplossingen. Samen met Regelink Ecologie & Landschap wordt de online toepassing FloraFaunaCheck.nl ontwikkelt in de software WebGIS Publisher. WebGIS Publisher richt zich op het online beschikbaar maken van informatie met daarin een locatie component opgenomen.

“In samenwerking gaan we de FloraFaunaCheck.nl vernieuwen en uitbreiden. De expertise van Regelink Ecologie & Landschap wordt ingezet voor de ontwikkeling van de florafaunacheck in ons generieke product WebGIS Publisher.” Maarten van der Hoek (Nieuwland Geo-Informatie)

In een Agile proces ontwikkelen we gezamenlijk de nieuwe functionaliteiten. Een wederzijdse investering van tijd en expertise en het werken in kortcyclische sprints, betekent een intensieve samenwerking met veel afstemming. “

“De mogelijkheden voor FloraFaunaCheck.nl zijn eindeloos. We richten ons op het verbeteren van de beschikbaarheid van de benodigde informatie. De kaart speelt hierin een wezenlijke rol.  Het is mooi om dit met Nieuwland Geo-Informatie te kunnen verwezenlijken. ” Chris Driessen (Regelink Ecologie & Landschap): “

FloraFaunaCheck.nl

Op www.FloraFaunaCheck.nl is op basis van actuele verspreidingsgebieden en typologieën van groeiplaatsen en leefgebieden, een inschatting gemaakt van de mogelijke aanwezigheid van beschermde flora en fauna.
Hiervoor  worden de gegevens uit speciaal daartoe uit te voeren grootschalige inventarisaties opgenomen. Deze inventarisaties vinden bijvoorbeeld plaats op gemeenteniveau. Het bij iedere nieuwe ingreep opnieuw uitvoeren van quickscans en andere kleine onderzoeken wordt daarmee voorkomen. Ook kan met FloraFaunacheck.nl op een proactieve manier met flora en fauna worden omgegaan. Voor zowel de gemeente, als voor initiatiefnemers is dit een handig hulpmiddel voor het toetsen van omgevingsvergunningen.

WebGisPublisher

Met WebGIS Publisher is het mogelijk om snel en eenvoudig kaartbeelden te presenteren waarin  administratieve en historische gegevens te raadplegen zijn. De viewer is zeer eenvoudig te integreren in andere applicaties of als zelfstandige applicatie (intranet  / internet GIS) inzetbaar.
WebGIS Publisher is webbased en multi-device inzetbaar, waardoor deze goed is te gebruiken binnen de werkprocessen van diverse organisaties. Informatie is (bijna) real-time beschikbaar en tevens is het mogelijk op het kaartbeeld te muteren en te tekenen.
Het toepassen van het kaartbeeld (in combinatie met beschikbare data) maakt het mogelijk de locatie component toe te voegen aan allerlei processen binnen organisaties. Informatie op de kaart geeft sterke visuele ondersteuning aan zowel medewerkers als aan burgers en bedrijven. Door gebruik te gaan maken van WebGIS Publisher kunnen we FloraFaunaCheck.nl beter en toegankelijker maken.

 

Landelijk
Algemene contactgegevens
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Rens Hensgens
Rens Hensgens
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Anna Luijten
Anna Luijten
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Eva Henrard
Eva Henrard
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Bosch
Thijs Bosch
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij