10 maart 2011

Ook aal, witvingrondel en botervis zijn beschermd!

Het is lang niet altijd duidelijk welke soorten er beschermd zijn door de Flora- en faunawet. De op 16 juni 2005 gepubliceerde lijsten zijn onvolledig en deels achterhaald. Ook de soortendatabase van het voormalige ministerie van LNV is incompleet en niet bijgewerkt. Regelink Ecologie & Landschap heeft daarom zoveel mogelijk informatie verzameld en tabellen met actuele informatie online gezet. Enkele opvallende zaken:

  • De aal (Anguilla anguilla) is per 13 maart 2009 beschermd.
  • Alle inheemse vissen die niet in de visserijwet zijn opgenomen zijn beschermd. Dit betekend dat niet alleen de Rivierdonderpad (Cottus perifretum) maar ook de Beekdonderpad (Cottus rhenanus) wettelijk beschermd is.
  • Mogelijk is de witvingrondel (Romanogobio belingi) ook inheems. In de soortendatabase van het voormalige ministerie van LNV staat ze als beschermd aangegeven.
  • Veel inheemse zeevissen zijn niet opgenomen in de visserijwet en dus beschermd.

Ook wij hebben niet de illusie dat deze lijst geheel correct en up-to-date is. Wanneer iemand een opmerking of aanvulling heeft dan horen wij dat graag. We zijn allemaal gebaat bij een zo volledig mogelijke en up-to-date lijst! Als richtlijn voor de naamgeving hebben het Nederlands Soortregister aangehouden.

De lijst is via deze link te vinden.

Landelijk
Algemene contactgegevens
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Rens Hensgens
Rens Hensgens
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Anna Luijten
Anna Luijten
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Eva Henrard
Eva Henrard
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Bosch
Thijs Bosch
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij