21 januari 2015

Ook in 2015 weer cursussen omtrent vleermuizen

De Zoogdiervereniging organiseert in 2015 in samenwerking met Regelink Ecologie & Landschap en Bureau Waardenburg een drietal cursussen op het gebied van vleermuizen. Dit betreffen de cursus Herkennen van Potentiële vleermuiswaarden, Workshop werken met de batdetector en de cursus Vleermuizen en Planologie.

Cursus Herkennen van potentiële vleermuiswaarden

Op 17 en 24 maart 2015 vindt de tweedaagse cursus ‘Herkennen van vleermuiswaarden in het kader van quickscans en ander ecologisch vooronderzoek’ plaats.
Deelnemers leren hoe ze overdag van een object of gebied de potentiële waarden voor vleermuizen zo goed mogelijk kunnen inschatten. Belangrijk onderdeel is bovendien het concreet aanbevelen van aanvullend onderzoek volgens de voorschriften van het protocol vleermuisonderzoek. De workshop bestaat uit twee dagen waarbij theorie en praktijk gecombineerd worden.
Deze cursus is gericht op onder ander (veld)medewerkers van (ecologische) adviesbureaus, overheden en sloopbedrijven die met vleermuizen, ingrepen en wetgeving te maken krijgen. De workshop is tevens bruikbaar voor ambtenaren die het kader van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) de noodzaak van onderzoek naar vleermuizen moeten bepalen.

Workshop werken met de batdetector

Op 5 juni 2015 vindt de workshop ‘werken met de batdetector’ plaats.
Tijdens deze workshop leren medewerkers van (ecologische) adviesbureaus hoe batdetectoren werken en welke kenmerken geluid heeft. Vervolgens komen de karakteristieken van de verschillende soorten in verschillende omgevingen aan bod. Van alle relevante Nederlandse soorten worden deze karakteristieken besproken. De workshop wordt gegeven vanaf 11.00 uur, inclusief lunch en diner en sluit af met een avondexcursie waarbij de verschillende soorten worden gehoord. De excursie duurt tot circa middernacht. Op aanvraag kan er tevens een ochtend excursie aan worden toegevoegd.
De zomerworkshop ‘Werken met de batdetector’ gaat uitgebreid op de volgende vragen in:
Welke kenmerken heeft geluid eigenlijk? Hoe zijn bepaalde soorten aan de hand van geluid te herkennen? Wat zijn de belangrijkste kenmerken en in welke situatie kunt u een set van kenmerken gebruiken? Hoe gebruikt u een detector in het veld? Zijn er nog andere kenmerken te gebruiken behalve geluid? Waar zijn goede referentiegeluiden te vinden?

Tijdens de workshop Werken met de batdetector wordt theorie gecombineerd met praktijk veldwerk buiten.

Tijdens de workshop Werken met de batdetector wordt theorie gecombineerd met praktijk veldwerk buiten.

Cursus Vleermuizen en Planologie

Op 5, 12 en 19 november 2015 vindt de driedaagse cursus ‘Vleermuizen en Planologie’ plaats.
Vleermuizen zijn strikt beschermd. Ruimtelijke ontwikkelingen in breedste zin van het woord kunnen vleermuizen schaden. Maatregelen ter voorkoming of vermindering van de schade kunnen dan aan de orde komen. Vleermuizen hebben een –voor veel mensen- verborgen leefwijze en onderzoek naar vleermuizen kan soms een heel jaar in beslag nemen. Niet op de hoogte zijn van –het gebruik door- vleermuizen en de meest recente regelgeving kunnen daardoor leiden tot vertragingen van projecten en daarmee ook verhoogde kosten. Nadat de functies voor vleermuizen en de impact daarop door de ruimtelijke ontwikkelingen bekend zijn, zijn er tal van mogelijkheden om daarmee om te gaan. Het is mogelijk om een ontheffing van de Flora- en faunawet te verkrijgen, mits aan een aantal randvoorwaarden is voldaan.
Na afronding van de cursus beschikken cursisten over actuele kennis van ecologie en landschapsgebruik van de Nederlandse vleermuizen, de wetgeving en vleermuis-inventarisatiemethoden en kunnen deze kennis inzetten in hun eigen situatie.
Deze cursus is gericht op (veld)medewerkers van ecologische adviesbureaus, ecologen en projectleiders van m.e.r.-bureaus, en ecologen, projectleiders en planologen van overheden die met vleermuizen, ingrepen en wetgeving te maken krijgen. Doordat zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers deelnemen ontstaat een unieke leersituatie.
Meer informatie vindt u op de website van de Zoogdiervereniging.

Landelijk
Algemene contactgegevens
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Rens Hensgens
Rens Hensgens
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Anna Luijten
Anna Luijten
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Eva Henrard
Eva Henrard
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Bosch
Thijs Bosch
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij