31 januari 2020

Oproep: hulp gevraagd bij onderzoek zwermactiviteit laatvlieger

Onze collega Stefan gaat afstuderen op het zwermgedrag van laatvliegers in het vroege voorjaar. Dit zwermgedrag is nooit goed onderzocht; enorm interessant dat hij dit in kaart gaat brengen. En hulp is welkom! We zoeken informatie van waarnemingen die eerder werden gedaan maar ook mensen die in maart en april mee willen doen aan vleermuizenonderzoek.

Stefan studeert Bos- en Natuurbeheer aan Van Hall Larenstein, Velp, en gaat namens Regelink Ecologie & Landschap zijn afstudeeronderzoek uitvoeren naar de zwermactiviteit van laatvlieger in het vroege voorjaar. In Nederland is dit onderzoek nog niet eerder uitgevoerd en waarnemingen zijn alleen anekdotisch gedaan door enkele vleermuisonderzoekers.

Waarom dit onderzoek?

Met het onderzoek probeert Stefan in kaart te brengen of en wanneer zwermgedrag in het vroege voorjaar plaatsvindt: bij welke locatie, gebouwkenmerken, weersomstandigheden, tijd (op de avond) en periode in het voorjaar. Dat geeft veel informatie over het gedrag van laatvliegers in deze tijd van het jaar.
Ook speelt mee dat onderzoek naar laatvlieger volgens het Vleermuisprotocol alleen plaatsvindt in het late voorjaar en de zomer, terwijl zwermende laatvliegers dan moeilijk waar te nemen zijn. Wanneer blijkt dat laatvliegers ook in het vroege voorjaar zwermactiviteit vertonen, kunnen verblijfplaatsen makkelijker worden gevonden. Mogelijk volgt een aanbeveling naar het Netwerk Groene Bureaus als aanvulling op het Vleermuisprotocol.

Geef waarnemingen door!

Om de kans op het waarnemen van zwermactiviteit te vergroten wordt het onderzoek uitgevoerd bij reeds bekende laatvliegerverblijfplaatsen. Hiervoor heeft Stefan waarnemingen uit onze eigen database gebruikt en waarnemingen van de NDFF. Waarschijnlijk missen we nog waarnemingen.

We zijn daarom heel blij als je waarnemingen van zwermgedrag en kraamverblijfplaatsen van laatvlieger door wilt geven. Hierbij is de volgende informatie van belang:

 • Locatie (coördinaten of adres)
 • Datum van de waarneming(en)
 • Aantal dieren

Help mee nieuwe waarnemingen te verzamelen

Daarnaast is Stefan op zoek naar mensen die mee willen helpen bij het verzamelen van waarnemingen in het voorjaar. Het gaat om het in kaart brengen van zwermactiviteit in de periode begin maart tot eind april.

Mocht je interesse hebben dan verwachten we het volgende:

 • Je hebt ervaring met het doen van onderzoek naar vleermuizen.
 • Je doet het onderzoek volgens de door ons opgestelde werkwijze, hiervoor krijg je t.z.t. de juiste info.
 • De inventarisaties starten ongeveer tussen 19.00 en 21.00 uur (afhankelijk van de periode in het voorjaar) en duren slechts 2 uur.
 • Tijdens het veldbezoek vragen we je in een schema het waargenomen gedrag aan te geven, evenals de locatie in te tekenen op een plattegrond.

Stuur een mail

Op dit moment zijn 50 locaties van bekende kraamkolonies in kaart gebracht. Als je graag mee wilt helpen, mail dan de volgende gegevens naar stefan.vanschaik@regelink.nl:

 • Naam en telefoonnummer
 • Voorkeur voor een regio
 • Aantal locaties dat je wilt inventariseren (houd rekening met 2 bezoeken per locatie)
 • Eventueel eigen kolonie die je wilt inventariseren (graag hiervan de locatie).

We zijn blij met je hulp, bedankt!

Landelijk
Algemene contactgegevens
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Rens Hensgens
Rens Hensgens
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Anna Luijten
Anna Luijten
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Eva Henrard
Eva Henrard
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Bosch
Thijs Bosch
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij