17 december 2013

Opzet monitoring Rode Beek Schinveld

In opdracht van Waterschap Roer & Overmaas heeft Regelink Ecologie & Landschap in 2013 de monitoring van vleermuizen, kleine grondgebonden zoogdieren en amfibieën bij de Rode Beek in Schinveld uitgevoerd. Het doel van deze monitoring betreft het nagaan van het gebruik van bij de ontkluizing van de Rode Beek in 2012 aangebrachte faunavoorzieningen (loopplanken, oevers, vleermuiskasten, hangplekken voor de watervleermuis en vleermuiskelder) door kleine grondgebonden zoogdieren, amfibieën en vleermuizen. Daarnaast werd gekeken of de beek gebruikt werd als foerageergebied en vliegroute van vleermuizen. De opzet van deze monitoring treft u hieronder aan, de achtergrond van het onderzoek vindt u aan het eind van dit weblog. Ook in 2014 voeren wij de monitoring van vleermuizen bij de Rode beek in Schinveld weer uit. Op basis van de resultaten van deze monitoring geven wij onze opdrachtgever inzicht in de effectiviteit van de getroffen maatregelen. Daarnaast wordt advies gegeven hoe de effectiviteit van de geplaatste voorzieningen voor de doelsoorten kan worden vergroot.

Opzet monitoring

Benjamin Backx vult het kussen van de sporenplank met inkt.

Benjamin Backx vult het kussen van de sporenplank met inkt.

Benjamin Backx controleert een voor vleermuizen aangelegde rioolput.

Benjamin Backx controleert een voor vleermuizen aangelegde rioolput.

De door het Waterschap Roer en Overmaas gebouwde vleermuiskelder is gedurende de winter visueel geïnspecteerd.

De door het Waterschap Roer en Overmaas gebouwde vleermuiskelder is gedurende de winter visueel geïnspecteerd.

In de vleermuiskelder zijn oude riooldeksels gebruikt, die in de oude overkluizing in gebruik waren door watervleermuis.

In de vleermuiskelder zijn oude riooldeksels gebruikt, die in de oude overkluizing in gebruik waren door watervleermuis.


Om het gebruik van de Rode beek en de voor de genoemde soortgroepen in 2012 aangebrachte verblijfsvoorzieningen goed in beeld te brengen werden verschillende onderzoekmethoden toegepast. Op verschillende plaatsen langs de beek werden inktbedden geplaatst. Hiermee kon worden achterhaald welke kleine zoogdieren en amfibieën gebruik maken van de aanwezige loopplanken. Omdat voor een aantal soorten moeilijk is goed onderscheid te maken op basis van pootafdrukken werden ook enkele cameravallen geplaatst om aanvullende informatie te verzamelen. Overdag werden alle faunavoorzieningen en de oevers gecontroleerd op de aanwezigheid van sporen en rustende vleermuizen. De overs werden ’s nachts afgespeurd op de aanwezigheid van amfibieën en kleine grondgebonden zoogdieren. Daarnaast werd gebruik gemaakt van batdetectors om het gebruik van de Rode Beek als vliegroute en foerageergebied voor vleermuizen vast te stellen. In de vleermuiskelder werd een luisterkastje geplaatst. Dit is een automatische batdetector die gedurende lange tijd alle activiteit van vleermuizen in de buurt registreert. Natuurlijk moet in een dergelijke monitoring ook de kennis van locale natuurliefhebbers benut worden. Zij kennen de omgeving van de Rode beek namelijk als geen ander. Daarom ontvingen alle inwoners van Schinveld en omgeving een oproep om waarnemingen van bijzondere soorten aan ons door te geven. Al met al een interessant onderzoek, waarbij in een seizoen veel informatie over de verschillende soorten verzameld kon worden.

Achtergrond monitoring

In de jaren zestig van de vorige eeuw werd de Rode beek in Schinveld overkluisd. De beek liep daar over een lengte van 850 meter in een betonnen koker tussen bebouwing door. Deze overkluizing vormde zowel vanuit landschappelijk oogpunt als in ecologische zin een grote barrière. In juni 2012 is het openmaken van de Rode Beek in de kern van Schinveld afgerond. Met het ontkluizen van dit gedeelte is een nieuwe natte verbinding ontstaan tussen het brongebied van de Rode Beek en het verdere stroomgebied richting Maasdal. Naast het opheffen van de overkluizing zijn bij het project diverse voorzieningen zoals loopplanken aangebracht om migratie van amfibieën en kleine zoogdieren te bevorderen. Voor vleermuizen zijn in het gebied vleermuiskasten opgehangen en zijn speciale hangplekken boven de beek aangebracht voor watervleermuizen. Dicht bij de Rode beek is zelfs een echte vleermuiskelder gebouwd.

Landelijk
Algemene contactgegevens
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Rens Hensgens
Rens Hensgens
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Anna Luijten
Anna Luijten
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Eva Henrard
Eva Henrard
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Bosch
Thijs Bosch
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij