1 september 2014

Resultaten onderzoek Ingekorven vleermuis in Midden-Limburg

In 2012 en 2013 waren er in een beschermd natuurgebied ongeveer 500 ingekorven vleermuizen kwijt. Bionet Natuuronderzoek, Jasja Dekker Dierecologie en Regelink Ecologie & Landschap deden in 2012 en 2013 in opdracht van de Provincie Limburg pogingen om die dieren terug te vinden.
In Midden-Limburg liggen Abdij Lilbosch en voormalig Klooster Mariahoop. Deze gebouwen zijn aangewezen als beschermd natuurgebied, omdat ze dienen als kraamverblijfplaatsen voor de ingekorven vleermuis. Ze jagen in stallen en bossen in de omgeving op stalvliegen en spinnen. Jaarlijks wordt het aantal ingekorven vleermuizen dat op de zolders verblijft geteld door vrijwilligers. Tot en met 2012 lieten deze tellingen een stijgende lijn zien. In 2012 was dat anders: een groot aantal ingekorven vleermuizen verhuisde van Lilbosch naar Mariahoop en 500 ingekorven vleermuizen waren zoek.

Vangen, volgen en tellen

Om de verdwenen dieren terug te vinden, probeerden we deze vleermuissoort op te sporen met luisterkasten in stallen, ze daar vervolgens te vangen, een lichtgewicht zendertje op te plakken en daarna te volgen middels met een antenne. Zo brachten de gezenderde dieren ons naar 21 nieuwe verblijfplaatsen. Die werden vervolgens in 2013 maandelijks gecontroleerd op aantallen aanwezige dieren. En eind juli worden al jaren de vleermuizen op Abdij Lilbosch en voormalig Klooster Mariahoop geteld. En nu dus ook alle nieuw ontdekte verblijven!

Een ingekorven vleermuis waar een kleine zender op de rug geplakt is.

Een ingekorven vleermuis waar een kleine zender op de rug geplakt is.

Gevonden

We telden in de verblijven van Midden Limburg eind juli 2013 826 ingekorven vleermuizen. Dus alweer bijna de aantallen die we in Lilbosch en Mariahoop vonden voor de dieren zoek raakten. Ook in juli 2014 werden alle verbijven geteld. Toen vonden we een grote groep ingekorven vleermuizen aanwezig op de zolder van Abdij Lilbosch, terwijl slechts in twee van de verblijfplaatsen die in 2013 gevonden zijn, dieren aanwezig waren. Maar het totaal aantal dieren was met 1092 dieren weer echt terug op het oude niveau.

Camera’s

Daarnaast hielden we de zolders van Mariahoop en Lilbosch in de gaten met behulp van camera’s die automatisch elk uur een foto maakten. Zo konden we volgen hoe de dieren in de kraamverblijven toenamen over het seizoen, en of ze werden verstoord. De foto’s monteerden we tot een supersnel timelapse filmpje: 1 seconde film bevat 24 uren activiteit van de vleermuizen.

Hoe verder?

Komende jaren willen we de gevonden verblijfplaatsen eens per jaar tellen. Daarnaast zijn in 2013 en 2014 vleermuiskeutels uit verblijfplaatsen verzameld. Aan de hand van deze keutels zal bepaald worden wat de dieren eten: zijn dat vooral stalvliegen, of spinnen, of eten de dieren ook andere insecten?

Dank!

Keer op keer blijkt dat we in Midden‐Limburg welkom zijn. We willen alle eigenaren van stallen en van de verblijfplaatsen van ingekorven vleermuis hartelijk bedanken voor hunmedewerking en zijn blij te zien dat ze goed zorg dragen voor deze prachtige en unieke vleermuissoort.

Meer weten?

Voor degene die meer wil weten: u vindt hier de onderzoeksrapporten van 2012 en 2013.
Logo Provincie Limburg

Landelijk
Algemene contactgegevens
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Rens Hensgens
Rens Hensgens
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Anna Luijten
Anna Luijten
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Eva Henrard
Eva Henrard
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Bosch
Thijs Bosch
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij