31 maart 2014

Samenwerking met Hogeschool Van Hall Larenstein

In 2014 krijgen vijf studenten Bos- en Natuurbeheer aan de Hogeschool Van Hall Larenstein de kans om door Regelink Ecologie & Landschap opgeleid te worden tot veldmedewerker vleermuizen en broedvogels en daarbij een gedegen kennis over de Flora- en faunawet op te doen. Tijdens de rest van hun studie kunnen zij vervolgens op flexibele basis voor Regelink Ecologie & Landschap werken. Daarbij wordt rekening gehouden met de studieperiodes op de Hogeschool.

Ondersteuning tijdens piekmomenten

Regelink Ecologie & Landschap is een groeiend ecologisch adviesbureau. Momenteel werken er verspreid over het land twaalf medewerkers. Zij voeren vooral werkzaamheden uit voor overheden in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen. Johannes Regelink, directeur Regelink Ecologie & Landschap: “Wij verwachten een verdere groei van het aantal projecten. Bovendien neemt de omvang van de projecten toe. Daarom zijn wij in toenemende mate op zoek naar nieuwe medewerkers die ons op piekmomenten kunnen ondersteunen.”

Een leven lang leren

Hogeschool Van Hall Larenstein biedt studenten onder andere de studie Bos- en Natuurbeheer aan. John Raggers, opleidingsdirecteur Bos- en Natuurbeheer: “Bos- en natuurbeheer betekent een leven lang leren. Een te harde knip tussen het volgen van onze opleiding en daarna gaan werken is niet wat het werkveld vraagt. De samenwerking met Regelink Ecologie & Landschap zorgt ervoor dat onze studenten tijdens de studie al werkervaring kunnen opdoen. Werken en leren gaan zo hand in hand.” Ook past dit voor Hogeschool Van Hall Larenstein in de vraag vanuit het werkveld om vanuit de opleiding aansluiting te zoeken bij het bedrijfsleven.

Baangarantie

Veldmedewerkers met ervaring in het inventariseren van vleermuizen en broedvogels en kennis over de Flora- en faunawet zijn gewild. Ecologische adviesbureaus, zoals die aangesloten zijn bij het Netwerk Groene Bureaus, voeren vaak voor heel verschillende opdrachtgevers projecten uit waarbij vooral vleermuizen en broedvogels geïnventariseerd worden. Het goed onder de knie krijgen van het inventariseren van deze soortgroepen lukt niet binnen een opleiding, daarvoor is veel meer (vrije) tijd nodig. Regelink Ecologie & Landschap hoopt de studenten op deze wijze te stimuleren met inventarisatiewerkzaamheden aan de slag te gaan. Johannes Regelink: “Het moet wel heel gek lopen willen studenten die wij nu gaan opleiden na hun studie geen werk kunnen vinden bij een ecologisch adviesbureau.”

Landelijk
Algemene contactgegevens
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Rens Hensgens
Rens Hensgens
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Anna Luijten
Anna Luijten
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Eva Henrard
Eva Henrard
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Bosch
Thijs Bosch
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij