5 december 2016

Uitnodiging mini-symposium natuurbeheer en natuurontwikkeling – Roermond

Bij de praktische uitvoering van natuurbeheer en natuurontwikkeling staat het halen van ecologische doelstellingen natuurlijk voorop. Toch blijkt het in de praktijk niet eenvoudig om hierop te sturen. Om kennis en ervaringen uit te wisselen organiseren Heem, Jonkers Hoveniers, RANOX natuuraannemer en Regelink Ecologie & Landschap op 19 januari 2017 een mini-symposium. Vier sprekers geven een korte presentatie waarna een discussie en aansluitend een borrel plaatsvinden. Een interessante middag voor iedereen die zich bezighoudt met groen- en natuurbeheer en natuurontwikkeling.

Onderwerpen

Sturen op kwaliteit: zoeken naar succesformules

Patrick Kloet – Teamleider – Staatsbosbeheer
Als teamleider is Patrick verantwoordelijk voor het aansturen van beheerders bij Staatsbosbeheer. Patrick zal ingaan op het beleid en het beheer van Staatsbosbeheer en vertelt wat de organisatie van opdrachtgevers verlangt. Waar loopt Staatsbosbeheer tegenop en wat zou veranderd kunnen worden?

Uitvoering van natuurbeheer en -ontwikkeling bij Natuurmonumenten

Frenk Janssen – Coördinator beheer Mergelland/ Maastricht  – Natuurmonumenten
Frenk zorgt voor het beleid en de uitvoering van natuurbeheer en -ontwikkeling bij Natuurmonumenten. Welke eisen stelt Natuurmonumenten aan aannemers? Hoe wordt de kwaliteit van de uitvoering geborgd? Op welke manier wordt daarbij rekening gehouden met de aanwezige flora en fauna?

Ecologie bij het waterschap: mooie kansen of bijzaak?

Michel Smits – Ecoloog – Waterschap Roer en Overmaas
Als waterschap heb je invloed op het beheer en de inrichting van je eigen stroomgebieden. Tevens beïnvloedt het waterschap het waterpeil van agrarische percelen en natuurgebieden. Werken bij een waterschap biedt kansen voor ecologie. Hoe geeft Waterschap Roer en Overmaas daaraan invulling?

Essentaksterfte: een grote impact op natuur, bos en landschap.

Ronald Buiting – Directeur – Buiting Advies
Sinds kort is Nederland in de ban van de essentaksterfte. Deze bomenziekte grijpt razendsnel om zich heen. Wat zijn de gevolgen? Hoe kunnen we tot een goed plan komen om de effecten en risico’s om te zetten in kansen?

Algemene informatie

Datum: donderdag 19 januari 2017
Tijdstip: inloop: 15:00 uur, start symposium: 15:30 uur
Locatie: Citaverde College, Jagerstraat 6, 6042 KA, Roermond
Kosten: deelname is kosteloos
Dagvoorzitter: Johannes Regelink

Aanmelden

Landelijk
Algemene contactgegevens
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Rens Hensgens
Rens Hensgens
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Anna Luijten
Anna Luijten
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Eva Henrard
Eva Henrard
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Bosch
Thijs Bosch
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij