11 juli 2016

Uitnodiging Regiobijeenkomsten: Aan de slag met de Natuurwet

Vanaf 1 januari 2017 gaat de nieuwe Wet natuurbescherming in. Deze vervangt drie wetten; de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet. Het Ministerie van Economische Zaken, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de provincies nodigen u uit voor een informatiebijeenkomst hierover.
Doel van de bijeenkomsten
Met deze bijeenkomst willen we u informeren over de Wet natuurbescherming en welke gevolgen deze Wet heeft voor uw organisatie. Tijdens deze bijeenkomst heeft u alle gelegenheid om vragen te stellen en kennis te maken met uw collega’s. Alle gelegenheid dus om uw netwerk te vergroten en te versterken.
Na afloop van de bijeenkomst…

  • Weet u wat er voor u verandert per 1 januari 2017
  • Heeft u kennis gemaakt met uw regionale netwerk
  • Weet u waar en bij wie u informatie kunt vinden
  • Heeft u concrete handvatten om aan de slag te gaan!

Voor wie?
De regiobijeenkomsten zijn bedoeld voor elke medewerker van gemeenten, provincies en omgevingsdiensten die met de nieuwe natuurregelgeving te maken krijgt; van vergunningverlener en beleidsmedewerker tot toezichthouder en handhaver.
Het programma van elke bijeenkomst is op uw regio afgestemd.
Centraal staan praktijkvoorbeelden uit vooral uw regio die het proces van vergunningverlening in beeld brengen.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst bij u in de regio:

  • Regio Zuid (provincie Noord-Brabant, Zeeland en Limburg) op 18 oktober 2016                       – Locatie: provinciehuis Noord-Brabant
  • Regio Noord (provincie Drenthe, Groningen en Friesland) op 29 september 2016                       – Locatie: provinciehuis Drenthe
  • Regio West (provincie Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland) op 14 september 2016              – Locatie: provinciehuis Utrecht
  • Regio Midden (provincie Overijssel, Flevoland en Gelderland) op 25 oktober 2016                      – provinciehuis Overijssel

Praktische informatie

Programma
Het programma van de bijeenkomsten start om 09.30 uur (inloop) en wordt omstreeks 16.30 uur afgesloten met een borrel. Verderop in de zomerperiode wordt het programma per regiobijeenkomst bekend gemaakt. Informatie hierover kunt u straks vinden op de site ‘Aan de slag met de natuurwet’.
Kosten
Geen deelnamekosten.
Contact
Wilt u meer informatie over opzet en achtergronden of heeft u praktische vragen, bijvoorbeeld over de inschrijving? Neem dan contact op met Lucia Schat,
E. lucia.schat@regelink.nl of T. 06 502 987 42.

NB. Deze bijeenkomsten zijn aanvullend op de Cursus ontheffingsverlening beschermde soorten voor provinciemedewerkers en omgevingsdiensten, die in september plaatsvindt.

Landelijk
Algemene contactgegevens
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Rens Hensgens
Rens Hensgens
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Anna Luijten
Anna Luijten
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Eva Henrard
Eva Henrard
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Bosch
Thijs Bosch
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij