10 februari 2016

Symposium nieuwe Wet natuurbescherming vol geboekt!

Platform Natuur in de Gemeente
Het klaarstomen van de organisatie voor de komst van de Wet natuurbescherming is voor de ene overheidsmedewerker wellicht een ‘ver van mijn bedshow’, voor een ander betekent het juist een enorme stimulans. Hoe je er ook in staat, vanuit het Platform Natuur in de Gemeente zijn wij ervan overtuigd dat je dit het beste samen kunt doen.
De invoering van de Wet natuurbescherming leidt bij overheden straks tot fundamentele veranderingen. Het Platform Natuur in de Gemeente gelooft dat door het samenbrengen van vakmensen uit alle lagen en disciplines de introductie en uitvoering soepeler verloopt. Op 16 maart brengen wij deze veranderingen voor u in kaart en wordt uitgelegd hoe overheidsorganisaties met deze nieuwe taken en verantwoordelijkheden aan de slag kunnen. U speelt hierin als inhoudelijke professional een belangrijke rol. Daarom nodigen wij u uit om op 16 maart 2016 deel te nemen aan het Symposium nieuwe Wet natuurbescherming.
Het symposium wordt opgebouwd uit drie pijlers:

 • (juridische) kennis van de inhoud van de wet;
 • kennis om de wet te kunnen implementeren;
 • kennis over het praktisch toepassen van de wet.

Wijzigingen in de uitvoeringspraktijk
Met de nieuwe wet worden provincies verantwoordelijk voor de invulling van het actieve soortenbeleid en het gebiedsgerichte beleid in de provincie.
De rol van gemeenten in het natuurbeschermingsrecht is al groter geworden met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Ook zijn gemeenten nu al verantwoordelijk voor het toetsen van binnenkomende aanvragen op volledigheid. Met de Wet natuurbescherming krijgen ze daarbij meer te maken met gebieds- en soortenbescherming. Volgens de nieuwe wet is het namelijk verplicht om een Nbw-vergunning of Ffw-ontheffing volledig te integreren in de omgevingsvergunning, indien van toepassing. Hoe zorgt u er als gemeente bijvoorbeeld voor dat de Wet natuurbescherming straks goed geborgd is binnen het klantcontactcentrum in uw gemeente? Aan de hand van een praktijkcasus wordt antwoord gegeven op deze vraag op de site van het Platform Natuur in de Gemeente.
Meer informatie over opzet en achtergronden van het symposium vindt u straks op www.natuurindegemeente.nl.
Voor wie?
Het programma van het symposium is gericht op personen die betrokken zijn bij de Wet natuurbescherming.
Praktische informatie
Aanmelden
Alle plaatsen voor het Symposium nieuwe Wet natuurbescherming zijn vergeven. Aanmelden voor de reservelijst is nog wel mogelijk. Op het moment dat wij een afmelding voor het symposium ontvangen, ontvangen mensen op volgorde van aanmelding voor de reservelijst alsnog een toegangsbewijs. Hierover ontvangt u dan zo spoedig mogelijk bericht van ons.

Datum
16 maart 2016
Locatie
Provinciehuis te Utrecht
Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht
Programma
Tijdstip                  Programma            
9.30 – 10.00           Ontvangst en inschrijving
10.00 – 10.10         Opening door Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht
10.10 – 10.25         Welkom door dagvoorzitter Tom Vaessen
10.25 – 10.45         Plenaire openingslezing: Transitie van de huidige natuurwetgeving naar de Wet natuurbescherming en een introductie in het systeem van natuurtoestemmingen onder de Wet natuurbescherming. Wat zijn de belangrijkste zaken waar gemeenten mee te maken krijgen? – Marieke Kaajan (ENVIR Advocaten)
10.45 – 10.55         De nieuwe natuurtaak van gemeenten – Mirjam Broekmeyer  (Alterra)
10.55 – 11.20         Panelgesprek tussen overheidsorganisaties
11.20 – 11.35         Pauze
11.35 – 12.35         Sessieronde 1 (ga naar de sessieonderwerpen)
12.35 – 13.30         Lunch
13.30 – 14.30         Sessieronde 2 (ga naar de sessieonderwerpen)
14.30 – 14.45         Pauze
14.45 – 15.35         Sessieronde 3 (ga naar de sessieonderwerpen)
15.35 – 16.15         Plenaire terugkoppeling en uitwisseling belangrijkste ervaringen van de dag
16.15 – 16.30         Afsluiting door dagvoorzitter
16.30                     Borrel
Sessieonderwerpen

 • VVM – Toelichting van de Omgevingswet in samenhang met de Wet natuurbescherming.
 • LandschappenNL – Bevoegdheden van gemeenten ten aanzien van de Boswet en kapvergunningen onder de Wet natuurbescherming.
 • ENVIR Advocaten – Inzoomen op het juridisch kader: Signaalfunctie voor natuurtoestemmingen onder de Wet natuurbescherming.
 • Provincie Utrecht – Het implementatieproces van art. 75 (huidige Ffwet) onder de Wet natuurbescherming
 • Omgevingsdienst Brabant Noord en Gemeente Oss – De impact van de Wet natuurbescherming op provincies en gemeenten
 • Provincie Utrecht, Provincie Gelderland, Gemeente Utrechtse Heuvelrug en Gemeente Duiven – Afstemmingsproces tussen gemeenten en provincies in het kader van de Wet natuurbescherming
 • Vogelbescherming Nederland – Presentatie over belangrijke veranderingen op het gebied van soortenbescherming
 • Gemeente Tilburg – Ontheffing Soortmanagementplan gewone dwergvleermuis.
 • Gemeente Almelo – Ontwikkeling instrument dat gekoppeld kan worden aan het omgevingsvergunning-formulier.
 • Natuurloket – Werken met de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF).
 • Regelink Ecologie & Landschap – Vergunningsaanvragen bij gemeenten toetsen met behulp vanFloraFaunaCheck.nl.

Kosten
Een deel van de kosten voor deze dag worden gedragen door de Provincie Utrecht. Voor overheidsmedewerkers is daarom sprake van een gereduceerd tarief.

 • Overheidsmedewerkers: €95,- (Excl. BTW)
 • Niet-overheden: €125,- (Excl. BTW)

N.B. Kunt u onverhoopt niet komen? Tot en met 8 maart kunt u kosteloos annuleren. Daarna bent u het volledige deelnamebedrag verschuldigd. U kunt natuurlijk ook een vervanger sturen.
Contact
Wilt u meer informatie over het programma of heeft u praktische vragen, bijvoorbeeld over de inschrijving? Neem dan contact opnemen met Lucia Schat, E. lucia.schat@regelink.nl of T. 06 502 987 42.
Stuurt u deze uitnodiging vooral door aan personen voor wie dit symposium ook interessant is!

Landelijk
Algemene contactgegevens
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Rens Hensgens
Rens Hensgens
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Anna Luijten
Anna Luijten
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Eva Henrard
Eva Henrard
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Bosch
Thijs Bosch
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij