25 juni 2019

Update gemeentebreed onderzoek Etten-Leur

De afgelopen maand we samen met Ecodat hard gewerkt aan de gemeentebrede inventarisatie in de gemeente Etten-Leur. Sinds 15 mei wordt in kaart gebracht waar in de gemeente vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen voorkomen. We geven je graag een update van wat er tot nu toe allemaal ontdekt is!

Vleermuizen

De eerste ronde van het vleermuizenonderzoek is al goed op gang aan het komen. Ongeveer de helft van de bebouwde kom is geïnventariseerd. Tot nu toe zijn 5 verschillende soorten vleermuizen gevonden (gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis en grootoorvleermuis).

Ook zijn er al 9 kraamverblijven (verblijfplaatsen waar vleermuizen hun jongen krijgen) in kaart gebracht. In één van de kraamverblijven zaten zelfs ruim 100 gewone dwergvleermuizen!

In totaal zijn tijdens de eerste ronde van het vleermuisonderzoek 13 kraamverblijfplaatsen en 27 zomerverblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis gevonden. De grootste kraamverblijfplaats telde 108 dieren.

Over 11 verblijfplaatsen werden tot nu toe 524 uitvliegende vleermuizen geteld. Bij twee verblijfplaatsen bleken de vleermuizen verder gevlogen te zijn. Dit is overigens normaal gedrag voor gewone dwergvleermuizen. Ze verhuizen vaak iedere paar dagen naar een ander kraamverblijf.

De huisjes zijn zomerverblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis, de zwarte zijn kraamverblijfplaatsen, de gele zijn verblijfplaatsen van ruige dwergvleermuis.

Van de vleermuissoort laatvliegers zijn nog geen verblijfplaatsen gevonden. Vanaf begin juli wordt gestart met het vangen en zenderen van vleermuizen. Door de vleermuizen te zenderen kunnen we ze over een langere periode worden gevolgd en leren we zo meer over waar ze hun verblijfplaatsen hebben.

Waarnemingen van de vleermuissoort Laatvlieger. Van de laatvliegers hebben we nog geen verblijfplaatsen gevonden.

Gierzwaluwonderzoek

Ook zijn tijdens de eerste rondes veel nesten van gierzwaluw aangetroffen. Halverwege juni stond de teller al op 150 nestlocaties van gierzwaluwen. Dit is een mooi aantal, het is namelijk meer dan we aanvankelijk hadden verwacht! De komende weken gaan we verder met het inventariseren van de bebouwde kom. Dan zullen er ongetwijfeld meer nestlocaties worden aangetroffen.

Blauwe rondjes zijn overvliegende en nest-indicerende waarnemingen. De huisjes zijn nestlcoaties.

Over het onderzoek

Samen met Ecodat voeren we een gemeentebrede inventarisatie uit in de gemeente Etten-Leur, in opdracht van de Gemeente Etten-Leur en woningcorporatie Alwel. De volledige bebouwde kom wordt uitgeplozen op de aanwezigheid van beschermde soorten en functies.

De resultaten van het onderzoek worden opgenomen in een soortmanagementplan. Hierin staat beschreven waar de beschermde soorten zijn gevonden en wat gedaan kan worden om ervoor te zorgen dat de populaties in een gunstige staat van instandhouding blijven.

 

Ed Michels van Ecodat, onze partner in dit project, gaf ook een interview aan Omroep Brabant over het onderzoek. Het interview kan je hieronder terugkijken.

Landelijk
Algemene contactgegevens
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Rens Hensgens
Rens Hensgens
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Anna Luijten
Anna Luijten
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Eva Henrard
Eva Henrard
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Bosch
Thijs Bosch
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij